Zamek Bobolice: Opowieść o prawdziwym klejnocie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej ~ Okiem obiektywu

Zamek Bobolice: Opowieść o prawdziwym klejnocie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Witajcie w kolejnym fascynującym miejscu a dokładnie na Szlaku Orlich Gniazd! Tym razem przeniesiemy się w głąb historii do malowniczego Zamku Bobolice, usytuowanego na skalistym wzgórzu w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. To magiczne miejsce zachęca do odkrywania tajemnic przeszłości oraz cieszenia się urokami natury.

Zamek Bobolice: Opowieść o prawdziwym klejnocie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 

Historia Zamku Bobolice: Świadek burzliwych czasów

 
Bobolice to nie tylko zamek, ale także świadek burzliwej historii regionu. Pierwotnie królewski, zbudowany w okolicach 1350 roku, był integralną częścią systemu warowni granicznych, chroniących Królestwo Polskie przed najazdami ze Śląska, będącego w posiadaniu Królestwa Czech. Przez wieki zmieniał właścicieli, przechodząc nawet przez ręce Maksymiliana Habsburga i Jana Zamojskiego.
 
Historia Zamku Bobolice: Świadek burzliwych czasów
 
W roku 1625 zamek znalazł się pod kontrolą Myszkowskich, a później Męcińskich, lecz liczne wojny XVII i XVIII wieku pozostawiły go w ruinie. W dziewiętnastym wieku odkryto w jego piwnicach olbrzymi skarb, co tylko podkreślało tajemniczą przeszłość tego miejsca. Dzisiaj, po gruntownej odbudowie przeprowadzonej przez rodzinę Laseckich, zamek Bobolice otwiera swoje bramy dla turystów od września 2011 roku.
 

Zamek Ogrodzieniec: Balonowa Fiesta i niezapomniana Bitwa O Sodden

 
Przedstawiając Wam Zamek Bobolice, nie mogę zapomnieć o naszym poprzednim spotkaniu z Zamekiem Ogrodzieniec. Zamkowa Fiesta Balonowa, której byłam świadkiem, to widowisko niezwykłe. Kilkadziesiąt balonów uniosło się w niebo, tworząc malowniczą pejzarz w okolicy zamku Ogrodzieniec. To było coś niesamowitego, czym już wcześniej się z Wami podzieliłem.
 
 
Zamek Ogrodzieniec, położony na Górze Zamkowej, odegrał kluczową rolę w pierwszym sezonie kultowego serialu pt. "Wiedźmin". To tam kręcono sceny bitwy o Sodden, gdzie walczyli bohaterowie, a Yennefer z Vengerbergu stanęła w obronie zamku przed Nilfgaardem.

Co jeszcze w okolicy? Grzęda Mirowska i niesamowite skarby natury


Oprócz samego Zamku Bobolice, w jego sąsiedztwie znajdziecie hotel oraz restaurację. Polecam także wyruszyć na Grzędę Mirowską, gdzie skalne ostańce tworzą niezwykłe formacje. Groty i jaskinie krasowe sprawiają, że to miejsce staje się jeszcze bardziej fascynujące. Grzęda Mirowska, znana również jako Mirowskie Skały, to prawdziwy klejnot przyrody, rozciągający się między zamkami w Bobolicach a Mirowie na odcinku niespełna 2 km.

Podsumowanie: Odkrywajcie Świat z Okiem Obiektywu


Zamek Bobolice to jedno z tych miejsc, które skrywają nie tylko historię, ale także piękno natury. Odkrywajcie świat Okiem Obiektywu, czerpcie inspirację z fascynujących opowieści i wyruszajcie w podróże, które pozostawią niezapomniane wspomnienia. A teraz, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu na moim kanale YouTube, gdzie jeszcze bardziej przybliżę Wam uroki Zamku Bobolice i okolic. Stay tuned for more adventures!
 
 

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

---

Welcome to another fascinating place, precisely on the Trail of the Eagles' Nests! This time, we'll delve into history at the picturesque Bobolice Castle, situated on a rocky hill in the central part of the Kraków-Częstochowa Upland. This magical place invites you to uncover the secrets of the past and enjoy the charms of nature.

Bobolice Castle: A Tale of a True Jewel in the Kraków-Częstochowa Upland

The history of Bobolice Castle is a witness to turbulent times. Originally royal, built around 1350, it was an integral part of the system of border fortifications protecting the Kingdom of Poland from invasions from Silesia, which was under the control of the Kingdom of Bohemia. Over the centuries, it changed owners, passing through the hands of Maximilian Habsburg and Jan Zamojski.

In 1625, the castle came under the control of the Myszkowski family, and later the Męciński family, but numerous wars in the 17th and 18th centuries left it in ruins. In the 19th century, a vast treasure was discovered in its cellars, emphasizing the mysterious past of this place. Today, after thorough reconstruction by the Lasecki family, Bobolice Castle has opened its gates to tourists since September 2011.

Ogrodzieniec Castle: Balloon Fiesta and the Unforgettable Battle of Sodden

Introducing you to Bobolice Castle, I can't forget our previous encounter with Ogrodzieniec Castle. The Castle Balloon Fiesta, which I witnessed, was a truly extraordinary spectacle. Dozens of balloons soared into the sky, creating a picturesque landscape around Ogrodzieniec Castle. It was something incredible that I've shared with you before.

Ogrodzieniec Castle, located on Zamkowa Góra, played a crucial role in the first season of the iconic series "The Witcher." It was there that scenes of the Battle of Sodden were filmed, where heroes fought, and Yennefer of Vengerberg defended the castle against Nilfgaard.

What else is in the vicinity? Mirowska Ridge and Amazing Natural Treasures

In addition to Bobolice Castle itself, you'll find a hotel and restaurant in its vicinity. I also recommend heading to Grzęda Mirowska, where rocky formations create extraordinary shapes. Caves and karst caves make this place even more fascinating. Grzęda Mirowska, also known as Mirowskie Skały, is a true gem of nature, stretching between the castles in Bobolice and Mirow over a distance of just under 2 km.

Summary: Explore the World Through the Lens

Bobolice Castle is one of those places that not only holds history but also the beauty of nature. Explore the world through the lens, draw inspiration from fascinating stories, and embark on journeys that will leave unforgettable memories. And now, I invite you to watch another video on my YouTube channel, where I'll bring you even closer to the charms of Bobolice Castle and its surroundings. Stay tuned for more adventures!