Okiem obiektywu
BLOG

Blog dla ludzi aktywnych i ciekawych świata

Zobacz świat Okiem Obiektywu

Odkrywamy historię miejsc i ludzi. Znajdziesz tu bogactwo motywujących opowieści i użytecznych porad. Pozwól się zainspirować

Zobacz
Z DRONA

Z góry widać więcej.

Zobacz świat z wysokiego pułapu.

Zobacz dziesiątki inspirujących miejsc i historii. Pozwól się zainspirować

Zobacz
ZA KULISAMI

Backstage

Spójrz! Jestem tuż za sceną

Wszystko pilnie obserwuje Okiem Obiektywu i wszystkim tym dzielę się z Wami

Zobacz

Zobacz Mapę Okiem Obiektywu

Ostatnio na Blogu

Zamek w Ostrężniku: Zaginiona opowieść z jurajskiej krainy

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

W sercu Jurajskiej krainy, między malowniczymi Żarkami a urokliwym Złotym Potokiem (województwo śląskie), kryje się niezwykłe miejsce – ruiny zamku w Ostrężniku. To opuszczone, lecz niezwykle fascynujące miejsce, które z każdym kamieniem wzbudza pytania i tchnie historią. Zapraszam Wam do kolejnego miejsca na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
 
Zamek w Ostrężniku: Zaginiona opowieść z jurajskiej krainy
  
Historia zamku sięga XIV wieku, jednakże pełna historia tego miejsca tkwi w niezbadanych zakamarkach czasu. Odległe czasy średniowiecza zapisane są w zakurzonych manuskryptach, a współczesność poszukuje odpowiedzi na pytania o jego pierwotnych budowniczych. Czy to dzieło biskupa Jana Muskaty czy może króla Kazimierza Wielkiego? Zamek w Ostrężniku skrywa w sobie tajemnicę, która czeka na swojego odkrywcę.
  
  
Zamek składał się z dwóch części – górnej i dolnej, połączonych fosą, której ślady wciąż są widoczne. Współcześnie zamek jawi się jedynie jako zlepisko kamieni otoczone zielenią lasu, jednak w przeszłości był to imponujący kompleks, gdzie każdy kamień opowiadał swoją historię. Baszty, mury obronne, i pomieszczenia mieszkalne stanowiły scenariusz niezliczonych wydarzeń.
 
Zamek w OstrężnikuZamek w Ostrężniku
 
Dziś Zamek w Ostrężniku jawi się jako romantyczna ruina, miejsce oczekujące na swoją odnowę lub kolejną odsłonę swojej historii. Skromne fragmenty murów, wplecione w krajobraz, kuszą wyobraźnię i zapraszają do współczesnej eksploracji. Las, który otacza te ruiny, ukrywa w sobie kolejne tajemnice – jaskinie, źródła krasowe, i niezliczone historie.

Zamek w Ostrężniku nie byłby kompletny bez swoich legend i opowieści. Od ukrytych skarbów po tajemnicze zdarzenia historyczne, narracje te tworzą tło dla wyobraźni, zachęcając do poszukiwań i zgłębiania zagadek. To miejsce, gdzie rzeczywistość splata się z fikcją, a fakty z legendami.
 
Zamek w Ostrężniku
 
Zamek w Ostrężniku, choć może być niedoceniany w cieniu innych, bardziej znanych zamków na Jurze, wciąż wzbudza ciekawość i zachęca do odkrywania swojej historii. To nie tylko ruina, lecz przede wszystkim inspiracja do podróży w czasie i przestrzeni, w poszukiwaniu zapomnianych historii i tajemniczych opowieści. Zamek w Ostrężniku czeka na swoich odkrywców, gotowy na kolejny rozdział swojej niesamowitej historii.
 

Rezerwat Przyrody Ostrężnik na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

 
Rezerwat przyrody Ostrężnik to niezwykłe miejsce ukryte na Wyżynie Częstochowskiej, w pobliżu malowniczej osady Ostrężnik. Od lat zachwyca turystów swoją dzikością i bogactwem przyrodniczym, stanowiąc jednocześnie cenny fragment obszaru Natura 2000 "Ostoja Złotopotocka" oraz Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
 
Rezerwat Przyrody Ostrężnik na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
 
Utworzony w 1960 roku, rezerwat obejmuje obszar o powierzchni 4,1 ha. Główną atrakcją jest wzgórze wapienne z ruinami warowni z XIV wieku, które stanowią niezaprzeczalny punkt referencyjny dla badaczy i miłośników historii. Na terenie rezerwatu znajdują się imponujące wapienne skały, w tym największa z nich - skała Ostrężnik z Jaskinią Ostrężnicką oraz pozostałościami zamku.

Rezerwat kryje w sobie także inne skarby natury, takie jak jaskinie i schroniska, wśród których warto wymienić Jaskinię Wierną oraz nieudostępnione do zwiedzania Wiercicę. Otoczony lasem bukowo-grabowym, rezerwat stanowi nie tylko ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt, ale także unikatowe

 środowisko dla okresowych źródeł krasowych, znanych jako Źródła Zdarzeń.

Historia tego miejsca jest równie fascynująca, co jego przyrodnicze bogactwa. W czasie II wojny światowej jaskinie rezerwatu służyły jako schronienie dla partyzantów, co dodaje mu jeszcze większego wymiaru historycznego.

Rezerwat Ostrężnik to również atrakcyjny punkt na mapie turystycznej. Przez jego teren przebiegają liczne szlaki, w tym czerwony Szlak Orlich Gniazd oraz niebieski Szlak Warowni Jurajskich. Dla miłośników pieszych wędrówek przygotowano również ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną "Tropem Tajemnic", która wiedzie przez najbardziej urokliwe zakamarki rezerwatu.

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

---

In the heart of the Jurassic Land, between picturesque Żarki and charming Złoty Potok (Silesian Voivodeship), lies an extraordinary place - the ruins of Ostrężnik Castle. This abandoned yet incredibly fascinating place, with each stone evoking questions and imbued with history, invites you to another destination in the Kraków-Częstochowa Upland.

The castle's history dates back to the 14th century, but its full story remains in the unexplored corners of time. Today, the castle appears as a romantic ruin, waiting for renewal or another chapter of its history. Surrounded by lush greenery, it harbors hidden caves, karst springs, and countless tales.

Ostrężnik Castle wouldn't be complete without its legends and stories, from hidden treasures to mysterious historical events, blending reality with fiction and facts with legends.

Although perhaps underestimated in the shadow of other, more famous castles in the region, Ostrężnik Castle still arouses curiosity and invites exploration of its history. It's not just a ruin but an inspiration for a journey through time and space, in search of forgotten stories and mysterious tales. Ostrężnik Castle awaits its discoverers, ready for another chapter of its incredible history.

Ostrężnik Nature Reserve in the Kraków-Częstochowa Upland

Ostrężnik Nature Reserve is a hidden gem on the Częstochowa Plateau, near the picturesque village of Ostrężnik. It has delighted tourists for years with its wilderness and natural richness, while also being a valuable part of the Natura 2000 area "Ostoja Złotopotocka" and the Eagle Nests Landscape Park.

Established in 1960, the reserve covers an area of 4.1 hectares. Its main attraction is the limestone hill with the ruins of a 14th-century stronghold, serving as an undeniable reference point for researchers and history enthusiasts. The reserve also houses impressive limestone rocks, including the largest one - Ostrężnik Rock with Ostrężnik Cave and castle remnants.

The reserve also hides other nature treasures, such as caves and shelters, including the Faithful Cave and the inaccessible-to-tourists Wiercica. Surrounded by beech-hornbeam forest, the reserve is not only a sanctuary for many plant and animal species but also a unique environment for periodic karst springs, known as the Sources of Events.

The history of this place is as fascinating as its natural wealth. During World War II, the reserve's caves served as shelters for partisans, adding an even greater historical dimension.

Ostrężnik Reserve is also an attractive point on the tourist map. Numerous trails pass through its area, including the red Eagle Nests Trail and the blue Jurassic Strongholds Trail. For hiking enthusiasts, there's also the nature and educational trail "In the Footsteps of Mysteries," leading through the most charming corners of the reserve.

Ruiny Zamku w Olsztynie: Przeszłość i Przyszłość Malowniczej Warowni

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Witajcie ponownie, podróżnicy w czasie i miłośnicy historii! Dzisiaj ponownie przenoszę się w rejony malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, by zgłębić historię jednej z najbardziej fascynujących warowni tego regionu – zamku w Olsztynie w województwie śląskm
 
Ruiny Zamku w Olsztynie Przeszłość i Przyszłość Malowniczej Warowni
 
Zamek w Olsztynie to niezwykłe miejsce, którego korzenie sięgają głęboko w historię Polski. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z XIII wieku, jednak badania archeologiczne wskazują, że istniał on już wcześniej. Początkowo pełnił funkcję strażnicy, a później stał się warownią mającą znaczenie strategiczne dla obrony pogranicza śląsko-małopolskiego.
 
 
Historia zamku w Olsztynie jest bogata w wydarzenia i postacie, które odcisnęły swoje piętno na jego murach. Od najdawniejszych czasów aż po dzisiejsze dni, zamek przetrwał wiele prób i trudności, jednak zawsze stawał na straży historii i dziedzictwa narodowego.
 

Burzliwa przeszłość Zamku w Olsztynie

 
Historia zamku w Olsztynie to nie tylko opowieści o jego budowie i rozbudowie, ale także o dramatycznych wydarzeniach, które miały tu miejsce. Od oblężenia przez wojska austriackie w XVI wieku po niszczycielski potop szwedzki, zamek wielokrotnie przeżywał burzliwe czasy. Niemniej jednak, nawet w ruinie zachwyca swoim majestatem i wciąż przyciąga licznych turystów, którzy pragną zgłębić jego historię.

Burzliwa przeszłość Zamku w Olsztynie

Dzięki staraniom konserwatorów i badaczom, zamek w Olsztynie powoli odzyskuje swój dawny blask. Prace rekonstrukcyjne prowadzone od kilku lat przywracają mu pierwotny wygląd, pozwalając odwiedzającym przenieść się w czasy średniowiecza. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć, jak wyglądało życie w tej warowni i jakie tajemnice skrywają jego mury.

Legędny z Zamku w Olsztynie


Oprócz historii, zamek w Olsztynie obfituje w liczne legendy i opowieści. Miejsce, gdzie jęki wojewody Maćka Borkowica miały rozbrzmiewać przez wieki, staje się areną dla przerażających opowieści i romantycznych legend. Każdy kamień tego miejsca kryje w sobie tajemnicę, która czeka, by zostać odkryta.

Legędny z Zamku w Olsztynie
 
Legenda Maćka Borkowica, który miał być więziony w zamku i skonał po 40 dniach męki głodowej, nadal przyciąga uwagę turystów i badaczy historii. Opowieści o jego duchu i niepokojących zjawach przyciągają odwiedzających, którzy pragną zgłębić tajemnice tego miejsca.
 

Architektura i atrakcje Zamku w Olsztynie

 
Ruiny zamku w Olsztynie zachwycają nie tylko swoją historią, ale także architekturą. Cylindryczna wieża przyciąga uwagę odległych podróżników, a fragmenty murów i pozostałości budowli gospodarczych są świadectwem dawnych czasów. Przez lata zamek przeszedł wiele przemian, od swojej budowy w XIII wieku, przez rozbudowę w czasach Kazimierza Wielkiego, aż po zniszczenia i ostateczną rekonstrukcję.
 
Architektura i atrakcje Zamku w Olsztynie
 
Prace rekonstrukcyjne prowadzone na terenie zamku pozwalają odkrywać coraz to nowe tajemnice i sekrety tego miejsca. Dzięki nim, zamek w Olsztynie staje się coraz bardziej atrakcyjny dla turystów i badaczy historii, którzy pragną zgłębić jego niezwykłą przeszłość.

Prace rekonstrukcyjne na Zamku w Olsztynie


Od lat prowadzone są intensywne prace rekonstrukcyjne, mające na celu przywrócenie zamkowi jego dawnej świetności. Dzięki nim odwiedzający mogą podziwiać piękno i majestat tego miejsca, a także zgłębiać jego tajemnice podczas zwiedzania. Prace te są nie tylko wyrazem szacunku dla historii i dziedzictwa kulturowego, ale także sposobem na zachowanie tego wyjątkowego obiektu dla przyszłych pokoleń.

Współczesne badania archeologiczne i konserwatorskie pozwalają lepiej zrozumieć historię zamku w Olsztynie oraz jego znaczenie dla regionu. Dzięki nim, odkrywane są coraz to nowe fakty i informacje na temat tego niezwykłego miejsca, które pozostaje jednym z najważniejszych zabytków Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Dla miłośników historii, architektury i tajemniczych opowieści, zamek w Olsztynie to miejsce obowiązkowe na mapie podróży po Polsce. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca, by samemu zgłębić jego historię i poczuć niepowtarzalny klimat minionych wieków.

Na blogu "Okiem Obiektywu" kocham odkrywać historię i tajemnice naszego kraju. Zapraszam Was do regularnych odwiedzin naszej strony, gdzie będziemy kontynuować podróż po polskich zabytkach, odkrywając ich fascynującą historię i niezwykłe opowieści. Do zobaczenia przy kolejnym wpisie!

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

Welcome back, time travelers and history enthusiasts! Today, I'm once again venturing into the picturesque landscapes of the Kraków-Częstochowa Upland to delve into the history of one of the most fascinating fortresses in this region – Olsztyn Castle in the Silesian Voivodeship.

Olsztyn Castle Ruins: Past and Future of a Picturesque Stronghold

Olsztyn Castle is an extraordinary place with roots deeply intertwined with Poland's history. The first mentions of the castle date back to the 13th century, but archaeological research suggests its existence even earlier. Initially serving as a watchtower, it later became a stronghold of strategic importance for defending the Silesian-Małopolska border.

The history of Olsztyn Castle is rich in events and figures that have left their mark on its walls. From ancient times to the present day, the castle has endured many trials and tribulations, yet it has always stood as a guardian of history and national heritage.

Stormy Past of Olsztyn Castle

The history of Olsztyn Castle is not only about its construction and expansion but also about dramatic events that took place here. From sieges by Austrian troops in the 16th century to the devastating Swedish Deluge, the castle has weathered turbulent times. Nevertheless, even in ruins, it captivates with its majesty and continues to attract numerous tourists eager to explore its history.

Thanks to the efforts of conservators and researchers, Olsztyn Castle is slowly regaining its former glory. Reconstruction work carried out for several years is restoring its original appearance, allowing visitors to immerse themselves in the medieval era. Through these efforts, we can better understand what life was like in this stronghold and unravel the secrets hidden within its walls.

Legend of Olsztyn Castle

In addition to its history, Olsztyn Castle is rich in numerous legends and tales. The place where the groans of Wojewoda Maciek Borkowic allegedly echoed for centuries has become the stage for chilling stories and romantic legends. Every stone of this place holds a secret waiting to be discovered.

Legend of Olsztyn Castle

The legend of Maciek Borkowic, who was said to have been imprisoned in the castle and perished after 40 days of starvation, still attracts the attention of tourists and history researchers. Stories of his ghost and eerie apparitions draw visitors eager to uncover the mysteries of this place.

Architecture and Attractions of Olsztyn Castle

The ruins of Olsztyn Castle captivate not only with their history but also with their architecture. The cylindrical tower catches the eye of distant travelers, while fragments of walls and remains of economic buildings bear witness to bygone times. Over the years, the castle has undergone many transformations, from its construction in the 13th century to the expansion during the reign of Casimir the Great, to its destruction and eventual reconstruction.

Architecture and Attractions of Olsztyn Castle

Reconstruction work carried out on the castle grounds allows for the discovery of new secrets and mysteries of this place. Thanks to them, Olsztyn Castle is becoming increasingly attractive to tourists and history enthusiasts eager to explore its extraordinary past.

Reconstruction Work at Olsztyn Castle

Intensive reconstruction work has been ongoing for years, aiming to restore the castle to its former glory. Thanks to them, visitors can admire the beauty and grandeur of this place and uncover its secrets during their visit. These efforts are not only a sign of respect for history and cultural heritage but also a way to preserve this unique site for future generations.

Modern archaeological and conservation research allows for a better understanding of the history of Olsztyn Castle and its significance for the region. Thanks to them, new facts and information about this extraordinary place are being discovered, which remains one of the most important monuments of the Kraków-Częstochowa Upland.

For history, architecture, and mysterious tales enthusiasts, Olsztyn Castle is a must-visit destination on the map of travels in Poland. I encourage everyone to visit this extraordinary place to explore its history firsthand and experience the unique atmosphere of bygone centuries.

On the "Through the Lens" blog, I love discovering the history and mysteries of our country. I invite you to regularly visit our website, where we will continue our journey through Polish monuments, uncovering their fascinating history and extraordinary stories. See you in the next post!

O chronieniu mokradeł i odkrywaniu historii winnicy w Toruniu: Spacer pełen wrażeń

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Dziś pragnę podzielić się z Wami wrażeniami z udziału w Społecznym Spacerze po Winnicy, zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Mokradeł. Spotkanie z Sylwestrem i Maciejem dostarczyło fascynujących informacji na temat mokradeł, kluczowego elementu naszego ekosystemu. To nie tylko przyrodnicze miejsce, ale także istotne dla walki ze zmianami klimatycznymi i utratą różnorodności biologicznej.
 
O chronieniu mokradeł i odkrywaniu historii winnicy w Toruniu: Spacer pełen wrażeń
 
Mokradła pełnią wielofunkcyjną rolę, działając jako naturalny filtr wody, magazyn słodkiej wody i absorber dwutlenku węgla. W Polsce obszary podmokłe są zagrożone, co niesie poważne konsekwencje dla środowiska i naszego codziennego życia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaleca, abyśmy chronili mokradła, unikając osuszania i inwestycji zmieniających je na cele rolnicze czy budowlane.

  
Warto zdawać sobie sprawę, że mokradła to nie tylko naturalne filtry, ale również kluczowe dla równowagi ekosystemu. Dostarczają czystą wodę, zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe i korzystnie wpływają na klimat oraz zdrowie psychiczne. W tej chwili tereny podmokłe są naszymi sprzymierzeńcami w walce ze zmianą klimatu, pełniąc rolę naturalnych magazynów węgla. Torfowiska, będące częścią mokradeł, przechowują więcej węgla niż lasy na całym świecie. Jednak odwodnione torfowiska przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla, stawiając przed nami ważne wyzwanie ochrony środowiska.

W Polsce mamy 13 obszarów chronionych wpisanych na listę Ramsar, obejmujących rezerwaty przyrody, parki narodowe i torfowiska. Niemniej jednak, istnieją także problemy wynikające z działań niekorzystnych dla mokradeł, zwłaszcza ze strony miast, które dążą do uzyskania tych obszarów pod inwestycje, co może prowadzić do ich degradacji i zaśmiecania.

O chronieniu mokradeł i odkrywaniu historii winnicy w Toruniu: Spacer pełen wrażeń
O chronieniu mokradeł i odkrywaniu historii winnicy w Toruniu: Spacer pełen wrażeń

Również toruńska Winnica, obszar Natury 2000, nie jest wyjątkiem. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w spacerze zorganizowanym przez Koło Partii ZIELONI i Stowarzyszenie Wolna Winnica. Społeczność uważa, że planowana inwestycja, m.in. budowa 80-metrowego wieżowca, zagraża przyrodniczym walorom terenu. Wydane pozwolenie na budowę zostało zaskarżone, a ziemia przewieziona na teren budowy stała się przedmiotem zawiadomienia do prokuratury przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wnioski płynące z tych informacji są jednoznaczne - troska o mokradła to nie tylko nasza ekologiczna odpowiedzialność, ale także inwestycja w zdrowie naszej planety i nas samych. Wzywam nas wszystkich do działania, do wspólnej ochrony tych niezwykłych obszarów, które są kluczowe dla naszej przyszłości.
 

Historia Winnicy w Toruniu

 
Winnica, jedna z najstarszych osad przedmiejskich Torunia, kryje w sobie fascynującą historię, nawołując do odkrywania tajemnic minionych wieków. Jej nazwa związana jest ściśle z winnicami, które w średniowieczu należały m.in. do biskupów włocławskich. Jednak, aby zrozumieć bogactwo kulturowe tego miejsca, sięgnijmy w głąb czasu.

W średniowieczu, już od XIII wieku, stoki skarpy wiślanej były miejscem uprawy winorośli. Wynikiem tej działalności było powstanie gęsto zaludnionego przedmieścia, nazwanego Winnicą, które wzbogacało się nie tylko winem, ale także rzemiosłem szewskim. Góra Winnica, nazywana również Górą Biskupią, była znacznym wzniesieniem, doskonale nasłonecznionym i osłoniętym od chłodnych wiatrów północnych, co sprzyjało uprawie winorośli.

Niestety, historia Winnicy zaznaczyła się tragicznymi momentami. W lutym 1629 roku, podczas pierwszego oblężenia szwedzkiego, mieszczanie toruńscy spalili winnice, które nigdy już się nie odrodziły. Po tym wydarzeniu, Winnica ewoluowała, stając się centrum rzemieślniczo-handlowym. W XVIII wieku była miejscem partactwa, a liczba gospodarstw bez służby i pracowników najemnych wzrosła do 48.
 
O chronieniu mokradeł i odkrywaniu historii winnicy w Toruniu: Spacer pełen wrażeń

Winnica to nie tylko miejsce produkcji wina i handlu. Stała się także osiedlem ludzi Wisły - rybaków, szkutników, flisaków i piaskarzy. Ich chaty zbudowane z drewna pochodzącego z rozebranych barek nadawały tej dzielnicy niepowtarzalny charakter.

Warto również wspomnieć, że słynny przedwojenny film Aleksandra Forda "Ludzie Wisły" z Iną Benitą, Stanisławą Wysocką i Jerzym Pichelskim w rolach głównych, powstał na podstawie książki Heleny Boguszewskiej i Jerzego Kornackiego, której akcja rozgrywa się głównie na toruńskiej Winnicy.

Dawna zabudowa Winnicy utrzymała się praktycznie do pierwszych lat obecnego stulecia, kiedy to dzielnica stała się miejscem intensywnej zabudowy. Choć bloki zdominowały krajobraz, w ich cieniu wciąż można odkryć ducha dawnej Winnicy.

W 1912 roku "Gazeta Toruńska" opisywała to miejsce jako urokliwe, sielskie, i podmiejskie, a tereny te wciąż emanowały duchem przeszłości. Dziś, niestety, po świętej figurze i cmentarzu pozostały tylko wspomnienia nielicznych. Jednak, wciąż istnieje możliwość dotarcia do korzeni tej dzielnicy.

W Winnicy znajduje się wiele miejsc związanych z historią, takie jak wiekowy młyn w Trzeposzu, którego budynek stoi do dziś, przypominając o uzdrawiających właściwościach wody z młynówki. Na początku XIX wieku specjalna komisja lekarska badała te właściwości, potwierdzając cudowny charakter tego miejsca.

Winnica, choć uległa wielu przemianom w ciągu wieków, nadal emanuje unikalnym klimatem i zachowuje ślady swojej bogatej historii. Ta malownicza część Torunia, położona nadwiślańsko, przyciąga nie tylko swoim pięknem, ale również zaprasza do odkrywania tajemnic przeszłości. Dlatego warto czasem zatrzymać się na rogu ulicy Winnica i Szosy Lub ickiej, aby wsłuchać się w szmer historii tego niezwykłego miejsca.

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

---

Today, I want to share my experiences from the Community Walk in Winnica, organized on World Wetlands Day. Meeting with Sylwester and Maciej provided fascinating insights into wetlands, a crucial part of our ecosystem. These areas act as natural water filters, reservoirs, and carbon absorbers. In Poland, wetlands face threats with serious consequences. The Ministry of Climate and Environment urges protection, discouraging drainage and development for agriculture or construction.

Wetlands aren't just filters but vital for ecosystem balance, providing clean water, food security, and positive impacts on climate and mental health. Currently, wetlands play a crucial role as natural carbon reservoirs, with peat bogs storing more carbon than global forests. However, drained peat bogs contribute to carbon dioxide emissions, posing a significant environmental challenge.

Poland has 13 protected Ramsar sites, including nature reserves, national parks, and wetlands. Yet, issues persist, especially with urban developments threatening degradation and pollution. Torun's Winnica, a Natura 2000 site, is no exception. A planned 80-meter tower construction raises concerns about environmental values. Construction permits are contested, and soil transported for construction is under investigation by the Regional Inspectorate of Environmental Protection.

The conclusions are clear – caring for wetlands is not just an ecological responsibility but an investment in our planet's health. I call on everyone to act, collectively safeguarding these remarkable areas crucial for our future.

History of Winnica in Toruń

Winnica, one of Toruń's oldest suburbs, harbors a fascinating history, inviting exploration of centuries past. Its name is closely tied to vineyards, once owned by bishops of Włocławek. To understand the cultural richness of this place, let's delve into history.

In the Middle Ages, from the 13th century, slopes along the Vistula were vineyards. This led to the creation of the densely populated suburb called Winnica, known for wine production and shoemaking. Góra Winnica, also known as Góra Biskupia, was a significant elevation, well-exposed to sunlight and sheltered from northern winds, ideal for vine cultivation.

Unfortunately, Winnica's history includes tragic moments. In February 1629, during the first Swedish siege, Toruń residents burned the vineyards, which never recovered. After this event, Winnica evolved into a center for trade and crafts. In the 18th century, it became a place of various crafts, with the number of households increasing to 48.

Winnica isn't just a place for wine production and trade; it's also home to the People of the Vistula – fishermen, boatbuilders, rafters, and sand miners. Their wooden cottages, crafted from dismantled boats, gave the district a unique character.

It's worth mentioning that the famous pre-war film "People of the Vistula" by Aleksander Ford, starring Ina Benita, Stanisława Wysocka, and Jerzy Pichelski, was based on the book by Helena Boguszewska and Jerzy Kornacki, set mainly in Toruń's Winnica.

The historical architecture of Winnica persisted until the early 20th century when the district became a site for intense construction. Although blocks dominated the landscape, the spirit of old Winnica can still be discovered in their shadows.

In 1912, "Gazeta Toruńska" described the area as charming, rural, and suburban, with the surroundings still exuding the spirit of the past. Today, unfortunately, only memories remain of the holy figure and cemetery. However, there's still a chance to connect with the roots of this district.

Winnica hosts many historically significant places, such as the age-old mill in Trzeposz, its building standing to this day, reminding us of the healing properties of water from the mill race. In the early 19th century, a special medical committee examined these properties, confirming the miraculous nature of the place.

Winnica, despite undergoing numerous transformations over the centuries, still radiates a unique atmosphere and preserves traces of its rich history. This picturesque part of Toruń, along the Vistula, captivates not only with its beauty but also invites exploration of the mysteries of the past. Therefore, it's worthwhile to pause at the corner of Winnica and Szosa Lubicka, listening to the whispers of history in this extraordinary place.
/div>/div>/div>

Zamek Rabsztyn. Krucza skała na jurajskim szlaku Orlich Gniazd

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Witajcie! Dzisiaj ponownie przenoszę Was w magiczny świat historii i tajemnic, odkrywając kolejne fascynujące miejsce na Szlaku Orlich Gniazd. Tym razem nasza podróż zaprowadzi nas do malowniczych ruin Zamku Rabsztyn, ukrytych w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej w województwie małopolskim.

Zamek Rabsztyn. Krucza skała na jurajskim szlaku Orlich Gniazd
 

Historia zaklęta w skałach: Od XIII wieku po dziś

 
Rabsztyn to nie tylko zamek, to również historia, która tkwi w pięknych wapiennych skałach. Już w XIII wieku na szczycie tej imponującej skaly wzniesiono zamek górny, a nieco później dołączyła kamienna wieża obronna. Z biegiem lat zamek rozwijał się, a w XVI wieku przeszedł w ręce Bonerów, którzy nadali mu renesansowy charakter. Sławę przyniósł mu płk. Hawryło Hołubek, dowódca, który w 1587 roku pokonał szwedzkie oddziały idące pod Kraków. Niestety, potop szwedzki przyniósł zniszczenie, a zamek popadał w ruinę, by ostatecznie zostać częściowo wysadzonym przez poszukiwaczy skarbów. Od dwóch dekad, dzięki staraniom Gminy Olkusz, zamek przechodzi proces rekonstrukcji i konserwacji.
 
 

Spotkanie z Legendą: Tajemnicze Opowieści o Zaklętych Rycerzach

 
Nie tylko historia czeka na odkrycie, ale także fascynujące legendy. Jedna z nich opowiada o skamieniałych dziecięcych postaciach głęboko pod ziemią, a raz do roku, w Niedzielę Palmową, zamek ożywa. Zaklęci rycerze zasiadają do stołów, a cała twierdza tętni życiem. To opowieść, która przyprawia o dreszcze i dodaje zamkowi jeszcze większego uroku.
 
Zamek w Rabsztynie. Szlak Orlich Gniazd.
Zamek w Rabsztynie. Szlak Orlich Gniazd.
  

Rekonstrukcja i nowoczesność: odbudowa Zamku w Rabsztynie

  
W ostatnich dwóch dekadach zamek Rabsztyn przeszedł spektakularną przemianę. Rekonstrukcja murów, odkrycie piwnic, budowa nowoczesnych atrakcji – to tylko niektóre z elementów, które sprawiają, że warto go odwiedzić. Przeszklenie zamkowych piwnic pozwala na rzucenie okiem na znaleziska archeologiczne, a dziedziniec zamku stał się strefą rekreacyjną, pełną zieleni, kawiarni i sklepiku z pamiątkami.
 

Widoki, które zapierają dech: Panorama z Zamkowej Wieży

 
Głęboka fosa, most zwieszony nad nią, przeszklony pawilon zamkowych piwnic – to tylko preludium do najwspanialszego widoku. Okrągła wieża zamkowa serwuje panoramę na Olkusz i zamek w Bydlinie, co sprawia, że chwile spędzone na zamku Rabsztyn pozostaną w pamięci na zawsze.
 
Zamek Rabsztyn - Miejsce, które ożywa w obiektywie
Zamek Rabsztyn - Miejsce, które ożywa w obiektywie
  

Wydarzenia kulturalne i sztuka: Żywa Historia Zamku

 
Zamek Rabsztyn nie jest tylko miejscem na kartach historii. To również przestrzeń dla sztuki i kultury. Plenery malarskie, turnieje rycerskie, czy święto Jury, to tylko niektóre z wydarzeń, które ożywiają zamek, przyciągając zarówno pasjonatów historii, jak i miłośników sztuki.
 

Podsumowanie: Zamek Rabsztyn - Miejsce, które ożywa w obiektywie

 
Zamek Rabsztyn to nie tylko kolejna atrakcja na Szlaku Orlich Gniazd. To podróż w czasie, spotkanie z legendą i szansa na zatrzymanie chwil w obiektywie. Dzięki staraniom Gminy Olkusz, to miejsce nie tylko przetrwało wieki, ale także stało się punktem odkrycia dla wszystkich, którzy pragną zanurzyć się w historii i tajemnicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
 
Zapraszamy do odkrywania świata Okiem Obiektywu na Zamku Rabsztyn!
 
Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

---

Hello! Today, join me on a journey to the magical world of history and mysteries as we explore the fascinating Castle Rabsztyn on the Trail of the Eagles' Nests. Discover the captivating stories hidden within the limestone rocks of the Kraków-Częstochowa Upland in Małopolskie.

Castle Rabsztyn - A Rocky Tale on the Eagles' Nests Trail

History Encased in Rocks: From the 13th Century to Today

Rabsztyn is not just a castle; it's a history intertwined with beautiful limestone rocks. Built on the summit in the 13th century, the upper castle and later the stone defensive tower emerged. Over the years, it evolved, reaching its Renaissance peak under the Boner family in the 16th century. The fame was brought by Colonel Hawryło Hołubek, who defeated the Swedish forces in 1587. Unfortunately, the Swedish Deluge led to destruction, leaving the castle in ruins. For two decades, thanks to the efforts of the Olkusz municipality, the castle undergoes reconstruction and conservation.

Meeting with Legend: Mysterious Tales of Enchanted Knights

Not just history but also captivating legends await discovery. One tells of petrified child figures deep underground, coming to life once a year on Palm Sunday. Enchanted knights gather at the tables, bringing the fortress to life. A tale that sends shivers and adds even more charm to the castle.

Reconstruction and Modernity: Rebuilding Castle Rabsztyn

In the last two decades, Castle Rabsztyn underwent a spectacular transformation. Reconstruction of walls, excavation of cellars, and the construction of modern attractions - just some elements making it a must-visit. Glazed castle cellars allow glimpses of archaeological finds, and the castle courtyard becomes a recreational area with greenery, a café, and a souvenir shop.

Breathtaking Views: Panorama from the Castle Tower

A deep moat, a suspended bridge, glazed pavilion over the castle cellars - all prelude to the most magnificent view. The round castle tower offers a panorama of Olkusz and the castle in Bydlin, making moments spent at Rabsztyn unforgettable.

Cultural Events and Art: Living History of the Castle

Castle Rabsztyn is not just a historical landmark; it's a space for art and culture. Painting workshops, knight tournaments, or the Festival of the Jura attract history enthusiasts and art lovers alike.

Conclusion: Castle Rabsztyn - A Place Brought to Life Through the Lens

Castle Rabsztyn is more than a stop on the Eagles' Nests Trail. It's a journey through time, a meeting with legend, and an opportunity to capture moments through the lens. Thanks to the efforts of the Olkusz municipality, it not only survived centuries but also became a discovery point for those eager to immerse themselves in the history and mysteries of the Kraków-Częstochowa Upland.

Join the world of Okiem Obiektywu at Castle Rabsztyn!