Ślub w plenerze. Jak zorganizować? ~ Okiem obiektywu

Ślub w plenerze. Jak zorganizować?

Niemal 6 lat temu prawo regulujące kwestie ślubów odbywających się poza urzędami stanu cywilnego zostało rozszerzone. Obecnie jedynym warunkiem jest to, aby uroczystość odbywała się w miejscu, które nie zakłóca powagi i uroczystości ceremonii, a także nie naraża na niebezpieczeństwo jej uczestników. Dziś podzielę się swoimi spostrzeżeniami i poradami jako uczestnik - fotograf weselny - niejednej uroczystości. 
Ślub w plenerze. Jak zorganizować? Użycie namiotu imprezowego
Na plaży wśród szumu morskich fal, a może w miejscu pierwszego pocałunku a może w parku przy historycznym zespole pałacowo-parkowym w Ostromecku? Wiele par od dawna marzyło o tym, aby uroczyste tak powiedzieć w romantycznym i nieco odmiennym miejscy niż siedziba USC lub kościół.

W 2015 r. zmiany w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego spowodowały, że liczba małżeństw zawieranych w ten dość oryginalny sposób z roku na rok rośnie.


Jak informują urzędy stanu cywilnego na tego typu śluby nie decydują się jedynie mieszkańcy tych macierzystych powiatów, zdarza się, że turyści, którzy spędzali w tym rejonie wakacje wracają, aby zawrzeć własnie tu związek małżeński.

Ślub w plenerze: jak zorganizować?

Ślub jeżeli nawet jest to uroczystość cywilna to nadal trzeba pamiętać o wielu sprawach. Poniżej publikujemy kilka porad: Jak zorganizować ślub w plenerze?
Namiot okolicznościowy. Jak zorganizować ślub w plenerze?
1. Miejsce planowanej uroczystości. To fundament. W tym przypadku trzeba pamiętać o tym czy lokalizacja spełnia przepis ustawy np. czy nie naraża na niebezpieczeństwo jej uczestników. W tym wypadku warto pomyśleć również o namiocie imprezowym, który zapewni odpowiedni komfort dla uczestników uroczystości chroniąc ich przed nagłymi zmianami pogody lub co równie, lub bardziej niebezpieczne, chronić przed udarem słonecznym.
Wybór odpowiedniego miejsca na uroczystość ślubną
2. Zabytkowe przestrzenie tj. pałacyki, dworki czy zamki raczej nie powinny być problemem dla wydania pozytywnej decyzji urzędnika USC. Przeważnie takie zespoły pałacowe jak np. zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku posiadają własne wyposażenie, począwszy od namiotu imprezowego, po zastawy, stoły i krzesła.

Przed rozmową z urzędnikiem należy dobrze zastanowić się nad następującymi pytaniami: Dlaczego to miejsce jest dla nas wyjątkowe? Jakie powody stoją za tym, że właśnie tutaj chcemy powiedzieć sakramentalne tak?

Oczywiście we wniosku składanym do USC nie trzeba uzasadniać swojej prośby, ale warto wytłumaczyć urzędnikowi swój zamysł.
Opis miejsca ślubu w plenerze we wniosku do USC. Pomyśl o bezpieczeństwie gości.
3. Opis miejsca we wniosku. Do wniosku składanego w USC należy za to dołączyć kilka zdjęć miejsca ceremonii. Na takich zdjęciach warto przedstawić organizowane wcześniej już w tym miejscu uroczystości, jego infrastrukturę, rozmieszczenie namiotów okolicznościowych etc.

Trzeba również pamiętać, że urzędnik musi udać się na miejsce uroczystości, aby na własne oczy przekonać się, odnośnie przestrzeni, w której ma udzielić ślubu. W naszym oryginalnym plenerze nie może zabraknąć m.in. krzesła, stołów, zadaszenia (najlepiej namiot okolicznościowy) oraz godło Polski.
 złożeniu wniosku i zapewnienia urzędnika o braku przeszkód prawnych co do zawarcia małżeństwa
4. Po złożeniu wniosku i zapewnienia urzędnika o braku przeszkód prawnych co do zawarcia małżeństwa trzeba czekać miesiąc na wydanie pozwolenia przez USC. Narzeczeni nadal są zobligowani do dostarczenia dowodów osobistych i skróconych odpisów aktów urodzenia. Polecamy aby składać wnioski z odpowiednim wyprzedzeniem.

Co zrobić jednak w przypadku odmowy?

Są na to dwa rozwiązania: trzeba pomyśleć nad innym miejscem lub terminem. Jest też ścieżka sądowa jeżeli nie zgadzamy się z odmową Urzędu. Jednakże z doświadczenia jako fotograf weselny już na etapie składania wniosku do Urzędu Stanu Cywilnego, należy go odpowiednio udokumentować zgodnie z naszymi powyższymi wskazówkami.