5-cio dniowe warsztaty w Poznaniu.

5-cio dniowe warsztaty w Poznaniu.

W dniach 13 - 17 lutego br. młodzi uczestnicy projektu „Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, wzięli udział w 5-cio dniowym integracyjno-warsztatowym, wyjeździe, połączonym z przeprowadzeniem zajęć warsztatowych. 


W programie 5-cio dniowego integracyjno-warsztatowego pobytu w Poznani, uczestnicy projektu uczestniczyli m.in. w 6-cio godzinnych warsztatach z psychologiem pn. Unikanie zachowań ryzykownych.

W trakcie warsztatów poruszonych zostało wiele istotnych kwestii m.in.:
- Charakterystyka i rodzaje zachowań ryzykownych.
- Sytuacje determinujące zachowania ryzykowne.
- Konsekwencje i następstwa zachowań ryzykownych.
- Umiejętności interpersonalne: empatia, szczerość, odmawianie, rozwiązywanie konfliktów.
- Umiejętności budowania samoświadomości: samoocena, identyfikacja własnych mocnych i słabych - stron, pozytywne myślenie, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
- Umiejętności podejmowania decyzji: krytyczne i twórcze myślenie, rozwiązywanie problemów, - identyfikacja ryzyka dla siebie i dla innych, poszukiwanie alternatyw, uzyskiwanie informacji i ocena ich wartości, przewidywanie konsekwencji własnych działań, zachowań, stawianie sobie celów.Młodzi uczestnicy podczas zajęć warsztatowych mieli okazję porozmawiać także o zagrożeniach związanymi z nowymi technologiami m.in. cyberbullyingiem oraz obejrzeli film "W sieci" przygotowanym przez Fundację Dzieci Niczyje.


Oprócz wyżej wymienionych warsztatów znalazł się także czas na spróbowanie swoich sił w popularnej na całym świecie grze – bowlingu, stawić pierwsze kroki na ściance wspinaczkowej oraz uczestniczyć w zajęciach sportowo-aktywizacyjnych z zakresu sportu psich zaprzęgów oraz orienteeringu (biegu na orientację).


W ramach czasu wolnego uczestnicy brali również udział w zorganizowanym wyjściu do kina na wybrany film z dubbingiem.

Wszystkie zrealizowane działania, miały na celu m.in. zwiększenie aktywności i samodzielności społeczno – zawodowej uczestników projektu "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie” którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.