Wąwóz w Leszczu ~ Okiem obiektywu

Wąwóz w Leszczu

Osobliwa nazwa Wąwozu w Leszczu wzięła się od niemieckiego nazwiska właścicieli – Hezelecht. Nazwisko to w XV wieku uległo spolszczeniu na Leskich, zaś ich gniazdo rodowe na Leszcz. 
 
Jar w Leszczu
Dziś zabieram Was na wschodni skraj miejscowości Leszcz - województwo kujawsko-pomorskie, gdzie znajduje się jar utworzony przez przepływający ciek wodny wraz z licznymi dopływającymi strumieniami. Krawędzie jaru w Leszczu są dosyć strome i trudne do pokonania. Na jednym z brzegów jaru znajdują się relikty grodu.
 

Jar w Leszczu

 
Jar w Leszczu
 
Spacerując zielonym szlakiem pieszym, nagle ujrzymy rzadko spotykaną w tej okolicy formę terenu – głęboki, tajemniczy jar porośnięty z obu stron gęstym lasem mieszanym. Do wąwozu można także dostać się od strony Zamku Bierzgłowskiego – idąc lub jadąc główną drogą od zamku i Podleszcza.

Dnem wąwozu, którym dawniej płynął strumyk biegnie droga leśna, która stanowi świetną trasę dla amatorów wszelkie aktywności fizycznej.
 

Gród legendarnego Prusa Pipina

 
Jar w Leszczu
 
Wspomniana wcześniej grodzisko to pozostałość po dawnym krzyżackim grodzie, który funkcjonował w XIII – XIV wieku. Grodzisko to jest przez wielu historyków identyfikowane jako dawny gród legendarnego Prusa Pipina, wywodzącego się z Pomezanii – historycznej krainy położonej na północ od rzeki Osy. Po zdobyciu grodu na Prusach, Krzyżacy zbudowali w tym miejscu swoją strażnicę.
 
 

Czy powstanie rezerwat przyrody - Wąwóz Leszcz?

 
Mieszkańcy Zamku Bierzgłowskiego zbierają podpisy pod petycją, aby Wąwóz Leszcz i otaczający go las stał się rezerwatem.

Las w Wąwozie Leszcz, o którym mowa, porasta naturalne zbocza doliny rzeki Struga Papowska Mała wraz z przecinającymi je wąwozami. Jest to grąd tj. wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabów i dębów oraz z udziałem różnych innych gatunków typowych dla tego zbiorowiska leśnego.
Czy powstanie rezerwat przyrody - Wąwóz Leszcz?
Czy powstanie rezerwat przyrody - Wąwóz Leszcz?
 
Obszar ten jest przyrodniczo cenny zarówno jako zbiorowisko leśne jak i z uwagi na występowanie na tym terenie wielu gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną ścisłą i częściową. Występuje tu licznie lilia złotogłów (Lilium margaton) oraz jarząb brekinia (Sorbus torminalis).
 
 
Z uwagi na naturalny charakter lasu teren ten posiada również potencjalne znaczenie edukacyjne a droga biegnąca wąwozem stanowi jedną z wizytówek gminy Łubianka.