Wicek - Święty z Torunia ~ Okiem obiektywu

Wicek - Święty z Torunia

Uważał, że państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejszym ze wszystkich. I w myśl tego, służąc Bogu i społeczeństwu, oddał życie za Polskę i wiarę. Został wyniesiony na ołtarze i stał się Patronem Harcerstwa.
 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
 
Z radością dziękuję Bożej Opatrzności za dar nowego błogosławionego, kapłana i męczennika Stefana Wincentego Frelichowskiego, heroicznego świadka miłości [...] Uczył się tajników ludzkiej duszy i dostosowywał metody duszpasterskie do potrzeb każdego spotkanego człowieka. Tę sprawność wyniósł z harcerskiej szkoły wrażliwości na potrzeby innych i stale ją rozwijał […] Pragnę […] zwrócić się do całej rodziny polskich harcerzy, z którą błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania
”. Tak mówił Papież Jan Paweł II w dniu 7 czerwca 1999 roku podczas toruńskiej uroczystości beatyfikacji ks. S. Frelichowskiego.
 

Stefan Wincenty Frelichowski

 
Nie trzeba było długo czekać, by wniosek organizacji harcerskich, poparty przez Konferencję Episkopatu Polski, trafił do Watykanu. Harcerze chcieli, by współczesny błogosławiony czuwał nad harcerkami i harcerzami polskimi kształtującymi swoje charaktery w sposobieniu się do służby Bogu i Polsce. Do tej pory patronem harcerzy, podobnie jak i skautów na świecie, był św. Jerzy. Przed dziesięciu laty Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję o ogłoszeniu bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego.
 
 
Frelichowski to jedyny polski męczennik z II wojny światowej zamordowany w obozie koncentracyjnym, po którym zachowały się relikwie. Przechowywane są one w ścianie sanktuarium, a także w nielicznych relikwiarzach: u biskupa diecezji toruńskiej, w posiadaniu harcerzy hufca ZHP Toruń, u Kapelana naczelnego ZHR, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, w kaplicy Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, a także w kościołach pod wezwaniem błogosławionego.
 
Sanktuarium stanowi kościół pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, na ul. Panny Maryi 2 w Toruniu. Doroczne uroczystości odbywają się tu 21 i 23 lutego.