Uroczysko Koneck. Zielona wyspa Kujaw. ~ Okiem obiektywu

Uroczysko Koneck. Zielona wyspa Kujaw.

Uroczysko Koneck to oderwana od otaczającego rolniczego krajobrazu, leśna oaza. W okolicach kilkudziesięciu kilometrów nie znajdziesz tu innego kompleksu leśnego. Wkoło tylko rolniczy Kujawski krajobraz. Zapraszam Was na zieloną wyspę Kujaw. Zapraszam do Rezerwatu Uroczysko Koneck. 
 
Uroczysko Koneck. Zielona wyspa Kujaw.
 
Rezerwat który został tu powołany w 2006 roku, położony jest na terenie tzw. czarnych Kujaw. To spory kompleks leśny o dosyć zróżnicowanym układzie. Są tu leśne jeziora i podmokłe łąki. Przy odrobinie szczęścia, zobaczyć możesz tu żurawie i inne ptaki wodne.
 
 
Na tle jeziora i bagnistych łąk znajdują się tu zbiorowiska lasu mieszanego o dość zmiennym siedlisku. W drzewostanie panuje sosna, dąb szypułkowy i brzoza brodawkowata. W wilgotniejszych siedliskach wykształca się las grądowy (oddział 513), w miejscach podbagnionych panuje olsza czarna i jesion. W uroczysku Koneck obserwujemy naturalne odnowienie sosny i drzew liściastych. Znajdują się tu poza tym ślady kultury pucharów lejkowych.
  
Rezerwat Uroczysko Koneck
 
Rezerwat Uroczysko Koneck
został utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 90/06 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2006 r., w celu zabezpieczenia i zachowania rzadkich w tej części Polski zbiorowisk leśnych - kontynentalnego grądu w odmianie kujawskiej oraz wilgotnej dąbrowy świetlistej z udziałem chronionych i rzadkich gatunków roślin.
  
Rezerwat Przyrody Koneck

Powierzchnia rezerwatu wynosi 81,23 ha, z czego 55,54 ha znajduje się pod ochroną ścisłą, a 25,69 ha pod ochroną czynną. Rezerwat posiada otulinę o powierzchni 8,79 ha.
 
Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA