Sassnitz i jego urokliwy port rybacki ~ Okiem obiektywu

Sassnitz i jego urokliwy port rybacki

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Sassnitz, położone na wyspie Rugii, niegdyś stanowiło główny port dla statków żeglugi morskiej, których trasy obejmowały m.in. Skandynawię. Obecnie jednak duże promy zawijają do sąsiedniego Neu Mukran, nowoczesnego portu promowego funkcjonującego od 1998 roku, z którego łatwo można dostać się statkiem do Skandynawii lub innych krajów bałtyckich. Niemniej jednak, mały port rybacki w Sassnitz zachował swój urok z przeszłości. Zapraszam na kolejną podróż po niemieckiej wyspie Rugii.
 
Sassnitz i jego urokliwy port rybacki
 
Obecnie port miejski w Sassnitz to miejsce, które łączy w sobie port rybacki oraz atrakcyjny obszar rekreacyjno-turystyczny. Na jego terenie znajduje się muzeum rybackie oraz muzeum w postaci kutra Havel - Museumsschiff Havel. W porcie skorzystać można z wycieczek łodziami, które prowadzą do takich miejsc jak kredowe klify Piratenschlucht, wyspa Uznam czy udać można się na połowy dalekomorskie.
 
Sassnitz nocą
 
Port miejski w Sassnitz stał się także ważnym ośrodkiem kulturalnym, gdzie odbywają się liczne wydarzenia, w tym Dni Portu Rugii. Puby i restauracje są idealnym miejscem na odpoczynek i zabawę. Każdego ranka można obserwować, jak rybacy wyładowują swoje połowy. Jeśli jesteś miłośnikiem świeżej ryby, możesz również nabyć ją tanio od lokalnych rybaków prosto z kutra rybackiego. 
 

Najdłuższe molo w Europie

 
W porcie Sassnitz znajduje się także najdłuższy pirs w Europie, które sięga 1450 metrów w głąb Morza Bałtyckiego, aż do latarni morskiej. Budowla ta powstała w latach 1889-1912, aby chronić rozwijający się port rybacki Sassnitz. Początkowo miał 380 metrów długości i nie był połączona z lądem składał się z zakotwiczonych ścian palowych, między którymi układano kamienie. W późniejszym okresie został połączony z lądem i przedłużony do około jednego kilometra na zachód. Obecnie pirs ma długość 1450 metrów i jest najdłuższym zewnętrznym molem w Europie.
    
 
 
 
W zimie 1978/79 molo w Sassnitz zostało poważnie uszkodzone i przez długi czas było zamknięte dla zwiedzających. Obecnie jest ponownie dostępne, a na końcu mola znajduje się latarnia morska Sassnitz. Latarnia ta została zbudowana po raz pierwszy w latach 1903-1904 a następnie wielokrotnie modernizowana.
 
Fischereihafen Sassnitz
 
Tuż obok portu miejskiego Sassnitz znajduje się Park Narodowy Jasmund, który jest najmniejszym parkiem narodowym w Niemczech. Ten obszar został już wspomniany w poprzednim wpisie: Piratenschlucht - Śladami Pirata Klausa Stortebekera.
 

Fischbrötchen - kulinarna gwiazda Rugii

 
Fischbrötchen, czyli bułka z rybą, jest znana każdemu tutaj w okolicy. To rodzaj lokalnego fast foodu, niemalże symbol tej północnej krainy. Fischbrötchen składa się z doskonałego kawałka śledzia i dobrej jakości białej bułki, do której dodaje się sałatę, cebulę, pomidora i ogórka. To danie przygotowuje się błyskawicznie, szybciej niż zdążysz złożyć zamówienie. Wybór wariantów jest ogromny, a restauracje portowe, takie jak Kutterfisch, prezentują wiele różnych ryb i owoców morza. Oczywiście, nie zapomnij o piwie Störtebeker, które doskonale komponuje się z tym przysmakiem.

Fischbrötchen - kulinarna gwiazda Rugii

Bułkę z rybą dostać można także w innych dziesiątkach wersji. Zaglądając na menu portowej restauracji - Kutterfisch, oglądając pełne lady różnych ryb, dostać można oczopląsu. Nie jestem wstanie wybrać, decyduje się na najbardziej popularną i podstawową wersję fischbrötchen - czyli bułkę ze śledziem i piwo Störtebeker.

Kutterfisch Sassnitz

Podsumowując, port Sassnitz to fascynujące miejsce, które łączy w sobie historię rybołówstwa, atrakcje turystyczne i rozrywkę. Jest to punkt obowiązkowy podczas wizyty na Rugii, oferujący niezapomniane wrażenia i wyjątkowy smak kulinarnych specjałów. Dla miłośników morskiego klimatu, to miejsce pełne uroku i autentycznego charakteru.

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

---

Sassnitz, located on the island of Rügen, was once the main port for maritime shipping routes that included Scandinavia. However, nowadays, large ferries dock at the neighboring Neu Mukran, a modern ferry port that has been in operation since 1998, providing easy access to Scandinavia and other Baltic countries. Nevertheless, the small fishing port of Sassnitz has retained its charm from the past. Join me on another journey to the German island of Rügen.

Sassnitz and Its Charming Fishing Port

Currently, the city port in Sassnitz is a place that combines a lively fishing port with an attractive recreational and tourist area. Within its premises, you can find a fishing museum and a museum in the form of the Havel trawler - Museumsschiff Havel. Boat trips are available in the port, taking you to places such as the chalk cliffs of Piratenschlucht, the island of Usedom, or offshore fishing expeditions.

Sassnitz by Night

The city port in Sassnitz has also become an important cultural center, hosting numerous events, including Rugen Port Days. Pubs and restaurants are ideal places for relaxation and entertainment. Every morning, you can observe fishermen unloading their catches. If you are a fan of fresh fish, you can also purchase it inexpensively from local fishermen right off their fishing boats.

Europe's Longest Pier

Sassnitz's port also boasts the longest pier in Europe, extending 1,450 meters into the Baltic Sea, all the way to the lighthouse. This structure was built between 1889 and 1912 to protect the growing fishing port of Sassnitz. Initially, it had a length of 380 meters and was not connected to the land, consisting of anchored wooden walls with stones laid in between. Later, it was linked to the mainland and extended approximately one kilometer westward. Currently, the pier is 1,450 meters long and is the longest outer pier in Europe.

In the winter of 1978/79, the Sassnitz pier was seriously damaged and remained closed to visitors for a long time. It is now accessible again, and at the end of the pier, you'll find the Sassnitz lighthouse. This lighthouse was initially built in 1903-1904 and has undergone multiple renovations.

Fischereihafen Sassnitz

Right next to the city port of Sassnitz, you'll find Jasmund National Park, the smallest national park in Germany, which I mentioned in a previous post: "Piratenschlucht - In the Footsteps of Pirate Klaus Stortebeker."

Fischbrötchen - Rugen's Culinary Star

Fischbrötchen, or fish sandwiches, are known to everyone in the area. It's a type of local fast food, almost a symbol of this northern region. Fischbrötchen consists of an excellent piece of herring and high-quality white bread, with added lettuce, onions, tomatoes, and pickles. This dish is prepared quickly, faster than you can place an order. The variety of options is extensive, and portside restaurants like Kutterfisch offer a wide range of different fish and seafood. Of course, don't forget to enjoy it with a Störtebeker beer, a perfect pairing.

In summary, Sassnitz's port is a fascinating place that combines the history of fishing, tourist attractions, and entertainment. It's a must-visit spot on your trip to Rügen, offering unforgettable experiences and the unique taste of culinary specialties. For lovers of a maritime atmosphere, it's a place full of charm and authentic character.