Grodzisko Zamczysko - Kampinoski Park Narodowy ~ Okiem obiektywu

Grodzisko Zamczysko - Kampinoski Park Narodowy

Grodzisko Zamczysko w Puszczy Kampinoskiej to kolejne grodzisko jakie odwiedziłem. Opisywałem Wam już m.in. Grodzisko Kamieniec, Grodzisko w Rzęczkowie czy chociażby Grodzisko w Skłudzewie. Dziś pora na Grodzisko Zamczysko na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

Grodzisko Zamczysko - Kampinoski Park Narodowy

Grodzisko Zamczysko jest przykładem dobrze zachowanego wczesnośredniowiecznego grodziska pierścieniowatego, otoczonego podwójnym pierścieniem wałów i dwiema fosami.

W XIII w. Zamczysko spełniało rolę grodu o charakterze obronnym. Wchodziło w skład większego założenia obronnego obejmującego grody broniące od północy piastowskie Mazowsze. Gród był obiektem trudnym do zdobycia dla napastnika uzbrojonego tylko w łuk, topór, oszczep czy miecz, ponieważ od południa otaczały go niedostępne bagna. Mógł służyć zarówno jako miejsce schronienia przed nękającymi Mazowsze przez cały XIII w. najazdami plemion pruskich i litewsko-ruskich, jak też bronić szlaku komunikacyjnego prowadzącego przez Puszczę Kampinoską. Zniszczenie grodu spowodował pożar, najprawdopodobniej wzniecony podczas jego zdobywania przez najeźdźców. 


Obszar ochrony ścisłej Zamczysko (5,27 ha), obejmujący wczesnośredniowieczne grodzisko z XIII w., utworzony został w 1924 r. Położony jest na skraju wału wydmowego, pokrytego cennymi zbiorowiskami leśnymi łęgu olszowego i grądu. Grodzisko ma kształt wysokiego cylindrycznego pagórka otoczonego dwoma pasami wałów i fos. W obu fosach do dziś okresowo pojawia się woda. Wały były zbudowane z drewnianych skrzyń wypełnionych ziemią. Centralny teren grodziska (majdan) jest nieckowato zagłębiony, ma kształt owalny o wymiarach ok. 40 x 50 m i wznosi się ok. 6 m ponad poziom bagien. Na wały grodziska obecnie wiodą drewniane pomosty i schody, z których nie należy zbaczać. Do grodziska dochodzi się od węzła szlaków 200 m dróżką leśną.

Kampinoski Park Narodowy - Grodzisko Zamczysko

Na wale grodziska znajduje się mogiła nieznanego żołnierza Armii Krajowej, zastrzelonego w 1944 r. przez żołnierzy Rosyjskiej Narodowej Armii Wyzwoleńczej (RONA) walczącej po stronie niemieckiej. 

W pobliżu grodziska węzeł szlaków: Główny Szlak Puszczański, Południowy Szlak Krawędziowy i Kampinoski Szlak Rowerowy.

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA
GPS: 52°17'39"N   20°31'57"E