Obszar ochrony ścisłej Pożary - Kampinoski Park Narodowy ~ Okiem obiektywu

Obszar ochrony ścisłej Pożary - Kampinoski Park Narodowy

Na południowy zachód od obszaru ochrony ścisłej Grodzisko Zamczysko o którym pisałem wcześniej, rozciąga się bagno Pożary, wypełniające dużą nieckę południowego pasa bagiennego. Zapraszam do kolejnego przystanku w Kampinoskim Parku Narodowym.

Obszar ochrony ścisłej Pożary - Kampinoski Park Narodowy

Bagno Pożary wykazane zostało na mapach już w 1792 r. przez królewskiego geografa Karola Pertheesa. Nazwa tego bagna wywodzi się od stosowanego w dawnych wiekach sposobu karczowania lasów przez wypalanie. 

Północna część niecki (142,66 ha) z torfowiskiem niskim o dobrze zachowanych unikatowych zbiorowiskach roślinnych od 1977 r. jest objęta ochroną ścisłą. Występują tu stanowiska rzadkich roślin i różne typy łąk bagiennych. W 1994 r. cała niecka bagienna weszła w skład Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Pożary. Dla turystyki obszar niedostępny. Wgląd tylko ze szlaku.


Obszar ochrony ścisłej Pożary graniczy od północy z obszarem ochrony ścisłej Nart (16,57 ha), który obejmuje jeden z najstarszych na Mazowszu drzewostan sosny kampinoskiej (ekotyp sosny pospolitej) Jest to ponad dwustoletni zwarty drzewostan sosnowy z podszytem lasu mieszanego. W XVII i XVIII w. sosny kampinoskie były wysoko cenione na rynkach drzewnych, chętnie używano je w przemyśle stoczniowym na maszty żaglowców. W czasie II wojny światowej Niemcy przeznaczyli drzewostan do wyrębu, jednak polskiemu nadleśniczemu inż. Stefanowi Richterowi udało się nakłonić władze hitlerowskie do jego ochrony. W 1940 r. na podstawie niemieckiego zarządzenia utworzono tu rezerwat Nart, który od 1992 r. nosi imię inż. Stanisława Richtera. Dzięki ponad 60-letniej ochronie drzewostan jest przykładem naturalnych zmian zachodzących w nim od wielu lat bez ingerencji człowieka. Rosnące to sosny mają, ponad 26 m wysokości i ok. 50 cm w pierśnicy (średnica mierzona na wysokości 1,30 m nad ziemią), natomiast dęby średnio ok. 22 m wysokości i ok. 30 cm średnicy. Mimo sędziwego wieku w drzewostanie ciągle dominują sosny, stanowiąc ok. 65% całkowitej masy drzewnej. Dęby, których udział wynosi ponad 55%, dają tylko ok. 30% masy. Na skraju obszaru ochrony ścisłej Nart rosną 2 najstarsze w Puszczy Kampinoskiej 300-letnie graby pospolite oraz wiele okazałych dębów szypułkowych bezszypułkowych.

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA
GPS: 52°17′28″N  20°30′12″E