Góra Zamkowa Suwalszczyzna ~ Okiem obiektywu

Góra Zamkowa Suwalszczyzna

Góra Zamkowa uchodzi za jeden z najpiękniejszych zakątków Suwalszczyzny. Do dziś, przyglądając się zboczom z góry, dostrzec na niej można trzy pierścienie ziemnych wałów obronnych, umocnionych głazami. To pozostałość z bogatej przeszłości historycznej tego miejsca.


Góra Zamkowa Suwalszczyzna

W okresie średniowiecza to właśnie tu mieściło się grodzisko Jaćwingów, w skład którego wchodziły jeszcze osady z jeziorami, Góra Cmentarna, Góra Kościelna, Wyspa Pustelnia na Jeziorze Szurpiły oraz wyspy na jeziorze Jeglówek.

Za czasów Jaćwieskich Góra Zamkowa wraz z całym jeziornym otoczeniem oraz wzniesieniami Góry Kościelnej i Cmentarnej - pełniła bardzo ważną funkcję osadniczą, obronną i kultową. Z tego też powodu była odpowiednio zabezpieczona wałami obronnymi, a w jej otoczeniu systemem fortyfikacji - podwójnym rzędem palisadowego muru umocnionego kamieniami. Aby zabezpieczyć się od południa, wykopano szeroki kanał, który wypełniły wody Tchliczyska. Od strony Góry Kościelnej warowni bronił wysoki mur kamienny, z czasem rozebrany na budowę traktu z Suwałk do Jeleniewa. System obronny uzupełniały strażnickie wieże na wyspach jezior Szurpiły i Jeglówek. Taki wygląd grodu jest datowany na X-XIII wiek.

Grodzisko Jaćwingów - Szurpiły

Wzniesień o takiej nazwie jest w Polsce bardzo dużo. Najwcześniejszym moim wspomnieniem jest Górą Zamkową znajduje się ona w Beskidzie Niskim, w części Wzgórz Rymanowskich. Góra Zamkowa z Rymanowa Zdroju ma wysokość 568 m n.p.m., ta zaś z Suwalskiego Parku Krajobrazowego - 228 m n.p.m.


Samo wyjście nie sprawiło nam większych trudności. Widoki mieliśmy piękne, bo można było dostrzec 4 jeziora. Bezpośrednie otoczenie Góry Zamkowej to zalesiona Góra Kościelna i Góra Cmentarna oraz cztery jeziora - Szurpiły, Tchliczysko, Jeglówek i Jeglóweczek. Wierzchołek Góry Zamkowej wznosi się ponad 45 m nad powierzchnię otaczających ją jezior.


Przez wzgórze przeszliśmy dość szybko, a na dłużej zatrzymaliśmy się dopiero przy tablicy informacyjnej, która ukazywała rekonstrukcję zamku. Tam można było się tym zachwycić.

Góra Zamkowa w Szurpiłach to obok Osinek, Szwajcarii i Żywej Wody największy obiekt archeologiczny Suwalszczyzny. Cały czas oczekuje na pełne poznanie i opisanie.

Zobacz inne miejsca które warto odwiedzić - MAPA