Toruń i Grudziądz Open Sound

Toruń i Grudziądz Open Sound

Właśnie zakończyliśmy czerwcowe, terenowe warsztaty muzyczne pn. "Open Sound" w Grudziądzu  i Toruniu.

Terenowe warsztaty skierowane były do młodych mieszkańców miasta w szczególności dzieci i młodzieży. W czasie trwania warsztatów dzieci i młodzież wraz z cyfrowymi rekorderami poruszały się po całym mieście i nakłaniali mieszkańców do współpracy, głównym zadaniem było zebranie jak największej ilości specyficznych i wyjątkowych dla danych miejsc odgłosów.Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnych muzyków, realizatorów dźwięku, audio-eksperymentatorów, których zadaniem było zapoznanie m.in. z obróbką dźwięku, masteringiem oraz uwrażliwienie na muzykę otaczającej nas przestrzeni.


Projekt był współfinansowany przez Gminę Miasta Toruń oraz Gminę Miasta Grudziądz, realizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej.