Doroczny Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów ~ Okiem obiektywu

Doroczny Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów

W sobotę 19 września br. w znanym wielu zawodnikom stadionie sportowym w Lubieszowie odbył się Doroczny Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów. Zjazd odbył się stosownie do Uchwały nr 1 Zarządu PZSPZ z dnia 23 maja 2009 roku.

Obrady ZKZD przebiegały spokojnie a najwięcej emocji wzbudziły – wolne wnioski.

Zgromadzonym delegatom wyjaśniona została m.in. kwestia braku środków na wypłatę stypendiów dla pięciu medalistów „na śniegu”. Decyzjami Ministerstwa Sportu i Turystyki z 3 i 20 marca br. stypendia te zostały przyznane, lecz w ślad za nimi ministerstwo nie przekazało Związkowi środków. Za wszystko obwinia się mityczny już – kryzys. Jak zapewniał Zarząd PZSPZ sprawa jest cały czas otwarta i bardzo dobrze znana, w tej sprawie prowadzona jest korespondencja z Ministerstwem. Ostatnie pismo PZSPZ do Ministra Sportu wysłane zostało w sierpniu 2009 r. Do tej pory brak jest odpowiedzi ze strony Ministerstwa Sportu. Czy przyszli medaliści w zbliżających się Mistrzostwach Europy ECF również nie otrzymają stypendiów na swoje wyniki? Sprawa jest co najmniej wątpliwa.
W tej sprawie niektórzy zawodnicy, po konsultacjach z prawnikami rozważają możliwość złożenia wniosku do Sądu przeciwko Ministerstwu Sportu i Turystyki gdyż ostatecznie Decyzja nie została uchylona i jest prawomocna.
Według Zarządy PZSPZ w tej sprawie wszyscy zainteresowani zawodnicy kadry narodowej zostali poinformowani pisemnie o istocie problemu.

Na obradach ZKZD wiele czasu poświecono sprawom finansowym związku. Większość wniosków KPWiPP WATAHA otrzymało poparcie większości delegatów. Miejmy nadzieje, że stosownie za tym, ureguluje się fatalny stan finansów Związku w obszarze płatności przez jego członków, czyli kluby. To kluby powinny ponosić finansową odpowiedzialność za stan finansów związku. Istotna jest tu solidarność płacenia składek przez wszystkich członków Związku.


R E K L A M ANa obradach podniesiona została także kwestia przyznawania „dzikich kart”. Wniosek KPWiPP WATAHA w tej kwestii nie znalazł poparcia w większości.

Poparcia nie uzyskał także wniosek klubu Cze-Mi (nr 15) w sprawie zmian dystansów w zawodach Drylandowych. Obowiązujący Regulamin Sportowy Wyścigów Psich Zaprzęgów ma formułę bardzo otwartą. Nie ma więc sensu precyzowania go w sztywnych ramach dystansów dla poszczególnych klas. Za start w danych zawodach gdzie trasy: „są zbyt długie” lub „zbyt krótkie” które mieszczą się w regulaminie PZSPZ decyduje przede wszystkim zawodnik który zna stan przygotowania swoich psów jak i siebie. Organizatorzy przygotowują trasy takie jakie mają możliwości. Trasa o jednym dystansie może mieć różne ukształtowanie i różny poziom trudności.

Podobny los spotkał także wnioski Dyrektora ds. Sprintu Dryland Michała Świderskiego (nr 16 i nr 17). Wnioski zostały odrzucone. Przytoczone zostały przykłady z doświadczenia zawodników zgromadzonych na ZKZD gdzie lina ta wielokrotnie pomogła w krytycznych sytuacjach. Poparcia nie znalazł także drugi wniosek Dyrektora dot. zmianę nazwy klas D na SC2.

Duże zainteresowanie wzbudził wniosek KSPZ GREY dotyczący zmiany brzmienia treści załącznika do uchwały Zarządu PZSPZ nr 5 z dnia z 16.04.2009 r. Przyjęcie tego wniosku bardzo skomplikowało by sytuację księgową. Oba przypadki: akredytacji jak i wynagrodzeń sędziów i delegatów technicznych PZSPZ pochodzą z innych działów księgowych. Wniosek ten nie znalazł poparcia wśród delegatów.
Nieco inny los spotkał drugi wniosek KSPZ GREY. Pomimo, iż zmiany w regulaminie nie są w kompetencji ZKZD (statut związku), podjęta został uchwała obligująca Zarząd do opracowanie regulaminu dot. rozgrywania sztafet zaprzęgowych na zawodach Pucharu Polski i Mistrzostwach Polski.


R E K L A M APoparcia nie uzyskał wniosek NOME (nr 20). Za poparcie wniosku były jedynie dwie osoby. W sprawie kolejnego wniosku, zobligowano komisję licencyjną do opracowania jasnych zasad adnotowania na nowo wydanych licencjach zawodniczych zdobytej licencji zaprzęgowej zgodnie z zasadami regulaminu PZSPZ (ilość psów w zaprzęgu).

Najwięcej kontrowersji wzbudził wniosek o obniżenie wieku startowego psów w dyscyplinach indywidualnych (bikejoring, scooter) z 18 m-cy do wieku 12 m-cy.
Podjęto uchwałę o rozpatrzenie przez Komisję Regulaminową PZSPZ obniżenia wieku startowego psów w dyscyplinach indywidualnych (bikejoring, scooter) z 18 m-cy do wieku 12 m-cy po kongresie ECF (grudzień 2009). W tej sprawie wniosek poparło 10 osób, przeciw było 7 osób, 8 osób wstrzymało się od głos.