Orszak Trzech Króli - historia i tradycja tego wydarzenia ~ Okiem obiektywu

Orszak Trzech Króli - historia i tradycja tego wydarzenia

6 stycznia Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną tradycyjnie Świętem Trzech Króli. Z tej okazji ulicami polskich, i nie tylko, miast przemaszerowały barwne pochody. 
Trzech Króli Toruń
6 stycznia Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną tradycyjnie Świętem Trzech Króli
Tradycja Orszaku Trzech Króli objęła niemal całą Polskę, ale nie tylko. Orszak jest czymś, co podbija już świat. Tradycja orszaków związana jest ściśle z tradycją kolędowania w Polsce.
Trzech Króli Toruń
Tradycja Orszaku Trzech Króli objęła niemal całą Polskę, ale nie tylko. Orszak jest czymś, co podbija już świat.
Orszak zwrócił nam tą tradycję która zanika. Z tego wynika potrzeba organizowania i brania udziału w orszakach. Przecież chodzi o to, by spotkać się z rodziną i znajomymi.

Historia o Trzech Królach

Historia o Trzech Królach
Trzech Króli to najstarsze święto, które obchodzone jest w kościele już od IV wieku po narodzeniu Jezusa.
Trzech Króli to najstarsze święto, które obchodzone jest w kościele już od IV wieku po narodzeniu Jezusa. Jego właściwa nazwa to Święto Objawienia Pańskiego. Święto, które przypada 6 stycznia powstało na podstawie zapisu z ewangelii św. Mateusza:

A kiedy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za dni króla Heroda, mędrcy przybyli ze Wschodu do Jerozolimy 2 i pytali: Gdzie jest ten narodzony Król Judejczyków? Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon. 


Jest w niej opis tego, jak za czasów króla Heroda do Jezusa przybywają mędrcy ze Wschodu. Byli to ci, którzy wówczas zajmowały się astronomią, śledzili gwiazdy. Ich uwagę przykuła gwiazda betlejemska. Królami zostali nazwani w III wieku, a ich imiona Kacper, Melchior i Baltazar są umowne. Przyjmujemy, że mieli oni różne kolory skóry.

Skąd się wzięły imiona Trzech Króli

Orszak Trzech Króli Toruń
Zakłada się, że Trzej Mędrcy nosili imiona: Kacper, Melchior i Baltazar, ale imiona te nadano im dopiero w średniowieczu
Zakłada się, że Trzej Mędrcy nosili imiona: Kacper, Melchior i Baltazar, ale imiona te nadano im dopiero w średniowieczu. W Biblii nie ma wzmianki o imionach mędrców. Epifania związana była z chrztem (łac. Baptesimus), weselem w Kanie Galilejskiej (łac. Matrimonium) oraz z pokłonem Trzech Mędrców (łac. Cogito). Na przełomie VIII i IX wieku wzięto inicjały z tych trzech wyrażeń i utworzono od nich imiona: Casper (Kacper), Melchior i Baltazar. Te same inicjały do dzisiaj wierni piszą kredą na swoich drzwiach w święto Trzech Króli.

Kolory szat Trzech Króli

Kolory szat Trzech Króli
Powłóczyste szaty, korony na głowach lub turbany, to tylko tradycja ludzkich wyobrażeń
Powłóczyste szaty, korony na głowach lub turbany, to tylko tradycja ludzkich wyobrażeń. Podobnie jak i fakt, że Kacpra przedstawiano jako młodzieńca bez długiej brody, Melchiora jako siwobrodego starca, a Baltazara jako człowieka o ciemnym kolorze skóry.

Dawniej w Święto Trzech Króli święcono złote monety, pierścionki, a potem wkładano do pierwszej kąpieli nowo narodzonego dziecka. Królowie niosący dary muszą mieć bogate szaty, których kolorystyka też jest symboliczna: niebieski to kolor niebiański, a czerwony odnosi się do Ducha Świętego.