Spotkanie animacyjne - krok drugi LGD

Spotkanie animacyjne - krok drugi LGD

Dnia 21.08 br. nasze Stowarzyszanie brało udział w drugim etapie zainicjowania Lokalnej Grupy Działania - spotkaniu animacyjnym, zorganizowanym przez Rade Działalności Pożytku Publicznego miasta Torunia.

fot. Łukasz Broniszewski
LGD to stowarzyszenie, które utworzą organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i gmina – to realne, międzysektorowe Partnerstwo z udziałem max. 49% każdego z sektorów. Miejskie LGD korzystać będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, by realizować użytecznie społeczne przedsięwzięcia projektowe, przygotowane przez mieszkańców i ich organizacje.

fot. Łukasz Broniszewski
Podczas warsztatów World Cafe przeprowadzonych w czasie spotkania animacyjnego odbyła się dyskusja uczestników przy stolikach w obszarze działań LGD. Metoda ta cechuje się tym, że każdy stolik ma swojego gospodarza i dyskutuje na zadany temat. Po kilkunastu minutach osoby biorące udział w dyskusji przenoszą się do następnego stolika, przy którym omawiane jest inne zagadnienie. Gospodarze stolików pozostają na swoich miejscach i za każdym razem streszczają nowym partnerom przy stoliku przebieg wcześniejszej dyskusji, a następnie rozmowa jest kontynuowana w „nowym składzie”. Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich, bądź przedstawiania graficznego.

Metoda World Cafe fot. Łukasz Broniszewski
Metoda World Cafe fot. Łukasz Broniszewski
 Obszarami poruszanymi podczas World Cafe było ustalenie głównych celów i obszarów działania na temat: dzieci i młodzieży, seniorów, rodzin, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Opracowane cele i działania będą propozycją do wypracowania późniejszego wspólnego statutu LGD.