Partnerswo w budowaniu RLKS i LGD miasta Torunia

Partnerswo w budowaniu RLKS i LGD miasta Torunia


W dniu 11 sierpnia br. Stowarzyszenie brało udział w spotkaniu informacyjnym , który poświęcony był zastosowaniu metody rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność (RLKS) oraz zainicjowaniu utworzenia stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania dla Miasta Torunia.

Warto dodać, że Kujawsko-Pomorskie jest jednym z dwóch województw, a Toruń jednym z kilku miast w Polsce, które podjęło inicjatywę RLKS.

Rozwój lokalny, kierowany przez społeczność (RLKS) to metoda i konkretna przestrzeń do współpracy  toruńskich stowarzyszeń i fundacji zaangażowanych statutowo w rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców Torunia, przeciwdziałanie społecznemu i zawodowemu wykluczeniu osób i rodzin, aktywizację dzieci i młodzieży oraz inne działania wspierające rozwój i integrację społeczności lokalnej naszego miasta. RLKS to szansa dla III sektora  miasta na współkreowanie celów, zasad i metod rozwijania oferty działań dla mieszkańców Torunia.

Z kolei Lokalna Grupa Działania to stowarzyszenie, które mogą utworzyć organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i gmina. To międzysektorowe partnerstwo z udziałem max. 49 proc. każdego z sektorów. Miejskie LGD mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, by realizować projekty użytecznie społeczne, przygotowane przez mieszkańców i organizacje. Owocem współpracy Lokalnej Grupy Działania ma być wspólnie opracowana strategia rozwoju.

fot. Spotkanie RLKS i LGD - SASA reprezentował prezes Grzegorz Chudzik

Możemy pochwalić się, iż Stowarzyszenie przyłączyło się do budowania RLKS i współpracy w LGD dla Miasta Torunia.