Wyprawy terenowe ścieżkami tradycji ...

Wyprawy terenowe ścieżkami tradycji ...


Wyprawy terenowe ścieżkami tradycji ... to przedsięwzięcie Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej z Torunia popularyzujące wiedzę z zakresy historii, sztuki oraz bezpośrednio przyczyniający się do ochrony dóbr kultury i tradycji.

Projekt to swoistego rodzaju popularyzacja oraz ochrona reliktów osadnictwa holenderskiego w Polsce i upamiętnienie utraconej i rozproszonej pamięci o wspólnej historii obu narodów.

Wspólnym łącznikiem historii obu narodów stała się wybrana przez Stowarzyszenie bardzo barwna postać Generała artylerii Holandii, Brazylii i Polski, oraz admirała floty Brazylii - Krzysztofa Arciszewskiego - jedynego polskiego konkwistadora zwanego Kmicicem Europy który zapisał się WIELKIMI literami w historii obu narodów.

Postacie takie jak Generał Krzysztof Arciszewski, są cegiełkami w budowie wspólnej Europy. Pragniemy podkreślić, że otaczające nas dziedzictwo jest łącznikiem z naprawdę odległą przeszłością, a poprzez zachowaną autentyczną substancję, nadal bliską.

To właśnie postać generała Arciszewskiego przyświeca podejmowanym wspólnym dwustronnym inicjatywom, a są to do tej pory m.in.
- wyprawa terenowa ścieżkami tradycji Olędrów ziemiami powiatu grudziądzkiego,
- wspólne uporządkowanie cmentarza olęderskiego (mennonickiego) w miejscowości Sosnówka

Więcej o projekcie Wyprawy terenowe ścieżkami tradycji ... na stronie www.general-arciszewski.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Wyprawy terenowe ścieżkami tradycji Olędrów ziemiami powiatu grudziądzkiego" współfinansowany jest ze środków Powiatu Grudziądzkiego oraz środków Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej

------------------------------------------------------------------------------------------