Program współpracy - konsultacje zakończone.

Program współpracy - konsultacje zakończone.

Zakończyły się konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone były przez Urząd Miasta Torunia w dniach 29 sierpnia - 9 września 2011 r. miały na celu zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

Podczas otwartego spotkanie 6 września 2011 r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia.