Konsultacje. Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje. Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi


We wtorek 6 września w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia.Poruszonych zostało wiele kwestii a między innymi powracający jak bumerang temat "lokali dla ngo", kontrowersyjnego umożliwienia startowania w konkursie ofert (w szczególności w zakresie sportu) spółkom prawa handlowego (Uchwała RMT 936/2010 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń) jak i szeregu uwag do regulaminów otwartych konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych.

Foto: www.torun.pl