Wyprawy terenowe ścieżkami tradycji Olędrów ziemiami powiatu Grudziądzkiego

Wyprawy terenowe ścieżkami tradycji Olędrów ziemiami powiatu GrudziądzkiegoProjekt to swoistego rodzaju „wyprawa terenowa” po miejscach osadnictwa Holendrów (Olędrów) na terenach Powiatu Grudziądzkiego. Uczestnicy projektu, młodzi ludzie z Powiatu Grudziądzkiego i Holandii (cztery osoby z Polski oraz cztery osoby z Holandii) oraz dwóch specjalistów z zakresu historii i archiwistyki, dotarli do ludzi, osobiście lub ich rodzin, być może potomków, pamiętających przekazy historię swoich holenderskich sąsiadów z dawnych dni.

W ramach projektu, przeprowadzone zostały także prace porządkowe cmentarza mennonickiego w Sosnówce (uporządkowanie mogił, usunięcie krzewów, posprzątanie terenu.)Podróże... no tak, kształcą. Bywają jednak również zaskakujące. Jak tu bowiem nie być zaskoczonym widząc Holendrów i Polaków patrzących na rosnące przy drogach wierzby i wzdychających: jakie to nasze...