Podaj rękę - schizofrenia

Podaj rękę - schizofrenia

Od 25 maja Stowarzyszenie realizuje dwa nowe projekty z młodzieżą - studentami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy z nich - "Podaj rękę" skierowany jest do grupy studentek Wydziału Pedagogicznego i wsparciu ich działań wolontarystycznych na rzecz małej społeczności osób chorych na Schizofrenie. I choć problem wydaje się niewielki ilościowo, to niewiele instytucji chce i może pomagać chorym na schizofrenię odnaleźć się w normalnym życiu. Osoby te nie są do końca akceptowani przez społeczeństwo, a tym samym często mają problemy z komunikacją międzyludzką.

Stowarzyszenie wraz ze studentkami chce im pomóc poprzez przeprowadzenie szeregu zajęć. Poprzez cykl zajęć chorzy nie tylko zwiększą swoje kompetencje z zakresu zdolności interpersonalnych, ale przede wszystkim poczują się akceptowani.

Przygotowano szereg działań m.in. dotyczących zasad zdrowego trybu życia poprzez zajęcia sportowe i taneczne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizatorzy: Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej z Torunia, Fundacja FERSO oraz Stowarzyszenie „Wspólna Troska”
Europejskie partnerstwo – bezpłatne działania dla osób zainteresowanych realizacją projektów wspierających młodzież, z naciskiem na współpracę międzynarodową.


Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obwodu Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych