Tydzień czystej energii

Tydzień czystej energii


W tym roku tydzień energii odbywa się pod hasłem "Zmieniając sposoby myślenia - kształtując zrównoważony rozwój energetyczny w Unii Europejskiej". Kampania, zapoczątkowana w 2005 roku przez Komisję Europejską, stawia sobie za główny cel pokazanie, że możliwe jest nowe, bardziej ekologiczne, podejście do produkcji i konsumpcji energii.

W środę 24 marca w Toruniu odbyło się seminarium pt. "Innowacyjność i efektywność energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i naturalnych" w których udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia.