W poszukiwaniu godnej starości

W poszukiwaniu godnej starości

Foto: Andrzej Goiński - kujawsko-pomorskie.pl


Stowarzyszenie włączyło się w realizację Ogólnopolskiej Kampanii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.We wtorek (23 marca) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się regionalna konferencja zorganizowana w ramach Kampanii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych pt. „W poszukiwaniu godnej starości”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.