Prora - Niespełnione marzenie Hitlera / Wyspa Rugia

Prora - Niespełnione marzenie Hitlera / Wyspa Rugia

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Podczas mojej podróży po niemieckiej wyspie Rugia, odwiedziłem wiele interesujących miejsc. Jednak z powodu prowadzonych prac remontowych oraz trudności w dostępie, nie udało mi się zobaczyć kompleksu Prora. Dziś chciałbym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami na ten temat na moim blogu.

CC BY-SA 3.0 de File:Bundesarchiv Bild 183-2008-0118-500, Prora, Bau des KdF-Seebades.jpg Erstellt: 1937date QS:P571,+1937-00-00T00:00:00Z/9

Prora to ogromny kompleks wypoczynkowy znajdujący się na niemieckiej wyspie Rugia. Ten obiekt o długości 4,5 km został zbudowany w okresie III Rzeszy, aby gościć niemieckie rodziny, które pragnęły spędzić czas nad Bałtykiem. Mimo że projekt ten nie został zrealizowany za czasów Hitlera, obecnie po latach zaniedbań Prora wróciła do swojej pierwotnej funkcji.

Budynek Prora reprezentuje modernistyczną architekturę lat 30. XX wieku. W okresie III Rzeszy miał służyć jako ośrodek wypoczynkowy dla mieszkańców tego okresu. Mimo że nie został on oddany do użytku w tamtych czasach, obecnie przeszedł on gruntowną modernizację i stał się popularnym miejscem dla wczasowiczów.

Ośrodek wypoczynkowy Prora oferuje komfortowe pokoje hotelowe i luksusowe apartamenty z basenami. To zupełnie inna jakość niż te skromne kwatery z lat 30., gdzie brakowało prywatnych łazienek. Obiekt został otwarty w XXI wieku, niemal sto lat po jego początkowym wzniesieniu. Malownicza lokalizacja nad spokojną zatoką, przy piaszczystej plaży, sprawia, że jest to miejsce idealne na relaks.

Architektura Prory jest przykładem modernizmu z tamtych lat. Składa się z ośmiu identycznych bloków z regularnym układem wysokich okien, które podczas remontu otrzymały jednolitą, białą elewację.

Najbardziej imponujący jest jednak rozmiar tego miejsca. Kompleks rozciąga się na ponad cztery i pół kilometra. Obecnie większa część budynku przeszła już modernizację, a tylko niewielka część pozostaje w ruinie. Poszczególne segmenty zostały przekształcone w hotele i ekskluzywne apartamenty. To głównie starsze pokolenie Niemców korzysta z tego miejsca na wakacje lub zakupuje mieszkania, aby spędzać tam emeryturę.

Historia Prory jest związana z III Rzeszą i planami Hitlera na utworzenie największego ośrodka wczasowego w ówczesnych Niemczech, a być może na świecie. Ośrodek miał służyć urzędnikom i robotnikom nazistowskim do spędzania urlopów i uczestniczenia w propagandowych wydarzeniach. Projekt został stworzony przez architekta Clemsa Klotza i nadzorowany przez Alberta Speera, czołowego architekta III Rzeszy. Jednak wybuch II wojny światowej przerwał budowę kompleksu.

Po wojnie Prora służyła jako koszary dla wojska, a potem została sprzedana prywatnym inwestorom, którzy podjęli się jej remontu. Obecnie jest to luksusowy kurort, który zachwyca swoją historią i przepięknym otoczeniem.

Prora to nie tylko fascynujący zabytek architektury, ale także miejsce, które przypomina nam o okrutnych czasach historii. Dzięki staraniom inwestorów zostało ono odnowione i przekształcone w ekskluzywny ośrodek wypoczynkowy, który przyciąga turystów z całego świata. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję odwiedzić Rugię, zdecydowanie warto zobaczyć to niezwykłe miejsce.

Prora - zapomniana historia nad Bałtykiem


Prora to dzielnica gminy Binz na Rugii, położona bezpośrednio nad brzegiem Bałtyku, w samym sercu Prorer Wiek. To miejsce wyrosło z planów budowy niemieskiego nadmorskiego kurortu KdF-Seebad Rügen, której realizacja rozpoczęła się w latach 1936-1939, ale nigdy nie została ukończona. Kompleks miał umożliwić jednoczesny wypoczynek dla 20 000 osób, zorganizowany przez stowarzyszenie "Kraft durch Freude" (KdF). Jednak wybuch II wojny światowej w 1939 roku uniemożliwił dokończenie budowy kurortu nad morzem. Po wojnie Prora stała się bazą wojskową Narodowej Armii Ludowej (NVA) w NRD, nierozerwalnie związaną z historią rozwoju Niemieckiej Republiki Demokratycznej, od ukrytego uzbrojenia od 1949 roku aż do Pokojowej Rewolucji w 1989 roku. Nazwa Prora pochodzi od Prora, lasistej grzbietowej wydmy na południowej części Schmale Heide.

  

Kolos z Prora to główny element kompleksu, składający się początkowo z ośmiu jednakowych bloków o długości 4,5 kilometra wzdłuż Prorer Wiek. Trzy bloki zostały zniszczone między 1945 a 1949 rokiem, pozostało pięć bloków o długości około 2,5 kilometra, które w okresie lat 50. były przebudowane i rozbudowane w kontekście "Zimnej Wojny", stając się "największym obiektem koszarowym w NRD". Przez czterdzieści lat obszar ten był wykorzystywany w celach wojskowych i stał się strefą zamkniętą. Po 1990 roku Bundeswehra zakończyła swoją obecność na tym terenie. Po początkowym cywilnym okresie wykorzystania, wiele dawnych koszar popadało w ruinę. Od 2004 roku poszczególne bloki są sprzedawane i przekształcane w kompleksy mieszkalne i hotelowe. Historia powojenna i NRD nie była początkowo ważnym elementem oficjalnej kultury pamięci po 1990 roku, ale od 2008 roku jest ona badana wraz z historią pierwotnie planowanego KdF-Seebad.

W roku 2013 na zachód od kompleksu Seebad otwarto Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Rugii z wieżą widokową. Rosnące miejsce wypoczynku otrzymało oficjalny status "uznawanego przez państwo miejsca wypoczynku" 17 sierpnia 2018 roku i dąży do uzyskania miana "kąpieliska nadbałtyckiego".

Położenie Kompleksu Prora


Prora leży na wyspie Rugii, między miejscowościami Sassnitz a Binz, nad rozległym zatoką Prorer Wiek, na obszarze znanym jako Schmale Heide, oddzielającym mały zbiornik wodny Kleiner Jasmunder Bodden od Prorer Wiek i Morza Bałtyckiego. Wybrzeże Schmale Heide tworzy długi, płaski piaszczysty brzeg, sięgający od Binz do nowego portu w Sassnitz, w dzielnicy Neu Mukran. Obszar między budynkami a wybrzeżem jest porośnięty sosnami i niską roślinnością.

Architektura i koncepcja Kompleksu Prora


Zlecenie na budowę nadmorskiego kurortu zostało przyznane architektowi Clemensowi Klotzowi (1886–1969) po przetargu w lutym 1936 roku. Chociaż w przetargu uczestniczyło ogółem dziesięciu architektów, to Klotz, związany z ruchem modernistycznym, zaproponował projekt, który wyróżniał się pod względem funkcjonalności, efektywności i nowoczesności. Projekt Klotza zakładał budowę ośmiu równoległych bloków o długości 4,5 km, które były identyczne pod względem konstrukcji i wyposażenia, każdy z miejscami dla 2 000 gości. Każdy blok miał ściśle określoną funkcję, obejmującą m.in. hotele, sale konferencyjne, teatr, baseny, stołówki, kina i inne udogodnienia rekreacyjne. Bloki miały być połączone długimi, szerokimi korytarzami.

Architektura Prory była reprezentatywna dla tzw. "nowoczesnego stylu niemieckiego" (Neues Bauen), charakteryzującego się prostymi, funkcjonalnymi formami i wykorzystaniem betonu, stali i szkła. Pomimo swojego gigantycznego rozmiaru, budynek miał być przyjazny dla otoczenia, z dużą ilością naturalnego światła i przewiewnymi przestrzeniami.

Koncepcja Prory była integralną częścią szerszego programu "Kraft durch Freude" (KdF) lub "Siła przez Radość", który był częścią narodowosocjalistycznego planu propagandowego. KdF miała za zadanie dostarczać rozrywkę, wypoczynek i rekreację niemieckim robotnikom, promując jednocześnie ideologię nazistowską. Prora miała być miejscem, gdzie tysiące Niemców mogłyby wypoczywać i jednocześnie być poddawane indoktrynacji nazistowską ideologią.

Historia Komplesku Prora


Budowa Prory rozpoczęła się w 1936 roku i była prowadzona przez pracowników przymusowych, w tym więźniów obozów koncentracyjnych. Planowano, że kompleks będzie gotowy w 1940 roku, ale wybuch II wojny światowej w 1939 roku spowodował przerwanie prac budowlanych. W wyniku działań wojennych wiele budynków zostało uszkodzonych lub zniszczonych.

Po zakończeniu wojny Prora znalazła się na terenie NRD. Bloki były wykorzystywane przez Armię Narodową Ludową (NVA) jako koszary. W okresie Zimnej Wojny Prora stała się ważnym obiektem militarnym i pozostawała zamkniętym obszarem, niedostępnym dla cywilów.

Po upadku NRD i zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku Bundeswehra wycofała się z Prory, a kompleks stał się opuszczony. W latach 90. i 2000 roku wiele budynków popadło w ruinę, a teren Prory pozostawał niezagospodarowany.

Od lat 90. XX wieku rozpoczęto próby przekształcenia Prory w celu wykorzystania go na cele cywilne, takie jak mieszkania, hotele i centra kulturalne. W miarę jak poszczególne bloki były odnawiane i sprzedawane, kompleks zaczął powoli wracać do życia.

Dziedzictwo i turystyka - Kompleks Prora


Prora stanowi dziś interesujący element dziedzictwa kulturowego Niemiec. Choć jej historia jest związana z okresem nazistowskim i II wojną światową, to przyciąga ona turystów i badaczy zainteresowanych architekturą i historią. W niektórych blokach znajdują się muzea i wystawy poświęcone historii Prory i ideologii nazistowskiej.

W ostatnich latach Prora stała się również popularnym celem turystycznym na Rugii. Wiele budynków zostało odrestaurowanych i przekształconych w luksusowe hotele, apartamenty i centra rekreacyjne. Prora oferuje piękne widoki na Morze Bałtyckie i jest atrakcyjnym miejscem dla osób pragnących spędzić wakacje nad brzegiem morza.

Warto jednak pamiętać, że historia Prory jest skomplikowana i związana z nazistowskim reżimem. Dla wielu osób miejsce to jest przede wszystkim symbolem okrucieństwa i przemocy nazistów. Dlatego też podczas zwiedzania Prory ważne jest zachowanie szacunku dla tych wydarzeń i ich ofiar.


Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

---

During my trip to the German island of Rügen, I visited many interesting places. However, due to ongoing renovations and accessibility issues, I couldn't see the Prora complex. Today, I'd like to share my insights on my blog.

CC BY-SA 3.0 de File:Bundesarchiv Bild 183-2008-0118-500, Prora, Bau des KdF-Seebades.jpg Created: 1937 date QS: P571, +1937-00-00T00:00:00Z/9

Prora is a massive resort complex located on the German island of Rügen. This 4.5 km long structure was built during the Third Reich to accommodate German families seeking leisure by the Baltic Sea. Although the project wasn't completed during Hitler's time, Prora has now been restored to its original purpose.

Prora's architecture represents the modernist style of the 1930s. During the Third Reich, it was intended as a holiday retreat for the residents of that era. Despite not being used at the time, it has undergone extensive modernization and become a popular destination for vacationers.

The Prora resort offers comfortable hotel rooms and luxury apartments with pools, a far cry from the modest lodgings of the 1930s, which lacked private bathrooms. The facility was opened in the 21st century, nearly a century after its initial construction. Its picturesque location by a tranquil bay, next to a sandy beach, makes it an ideal relaxation spot.

Prora's architecture is an example of 1930s modernism, consisting of eight identical blocks with a regular arrangement of tall windows, which received a uniform white facade during the renovation.

Most impressive is the sheer size of this place, stretching over four and a half kilometers. Currently, most of the building has been modernized, with only a small portion remaining in ruins. Individual segments have been transformed into hotels and exclusive apartments. It is primarily the older generation of Germans who use this place for vacations or purchase apartments for their retirement.

Prora's history is intertwined with the Third Reich and Hitler's plans to create the largest holiday resort in Nazi Germany, and possibly the world. The project was designed by architect Clemens Klotz and overseen by Albert Speer, the leading architect of the Third Reich. However, the outbreak of World War II halted the construction of the complex.

After the war, Prora served as a military barracks and was later sold to private investors who undertook its renovation. Today, it is a luxury resort that captivates with its history and beautiful surroundings.

Prora is not only a fascinating architectural monument but also a place that reminds us of the cruel times in history. Thanks to the efforts of investors, it has been rejuvenated and transformed into an exclusive resort that attracts tourists from around the world. If you ever have the opportunity to visit Rügen, it's definitely worth seeing this extraordinary place.

Prora - Forgotten History by the Baltic Sea

Prora is a district of the municipality of Binz on the island of Rügen, located directly on the shores of the Baltic Sea, in the heart of Prorer Wiek. This place emerged from plans to build the Nazi seaside resort KdF-Seebad Rügen, whose construction began in 1936-1939 but was never completed. The complex was intended to provide simultaneous relaxation for 20,000 people, organized by the "Kraft durch Freude" (KdF) association. However, the outbreak of World War II in 1939 prevented the completion of the seaside resort's construction. After the war, Prora became a military base for the National People's Army (NVA) in the GDR, closely linked to the history of the development of the German Democratic Republic, from concealed armament in 1949 until the Peaceful Revolution in 1989. The name Prora comes from Prora, a wooded ridge dune in the southern part of Schmale Heide.

The Prora Colossus is the main element of the complex, initially consisting of eight identical blocks stretching for 4.5 kilometers along Prorer Wiek. Three blocks were destroyed between 1945 and 1949, leaving five blocks approximately 2.5 kilometers long, which were rebuilt and expanded in the context of the "Cold War," becoming the "largest barracks complex in the GDR." For forty years, this area was used for military purposes and remained a closed-off zone. After 1990, the Bundeswehr ended its presence in this area. After an initial period of civilian use, many former barracks fell into disrepair. Since 2004, individual blocks have been sold and transformed into residential and hotel complexes. Post-war and GDR history was not initially a significant part of official memory culture after 1990, but since 2008, it has been researched along with the history of the originally planned KdF-Seebad.

In 2013, to the west of the Seebad complex, the Rugia Natural Heritage Center with an observation tower was opened. The growing recreation area received official recognition as a "state-approved recreation area" on August 17, 2018, and aims to become a "Baltic seaside resort."

Location of the Prora Complex

Prora is located on the island of Rügen, between the towns of Sassnitz and Binz, on the extensive Prorer Wiek bay, in an area known as Schmale Heide, separating the small body of water Kleiner Jasmunder Bodden from Prorer Wiek and the Baltic Sea. The Schmale Heide coastline forms a long, flat, sandy shore that stretches from Binz to the new port in Sassnitz, in the Neu Mukran district. The area between the buildings and the coast is covered with pines and low vegetation.

Architecture and Concept of the Prora Complex

The contract to build the seaside resort was awarded to architect Clemens Klotz (1886–1969) after a competition in February 1936. Although ten architects participated in the competition, Klotz, associated with the modernist movement, proposed a design that stood out in terms of functionality, efficiency, and modernity. Klotz's project involved the construction of eight parallel blocks, each 4.5 kilometers long, which were identical in terms of construction and amenities, each accommodating 2,000 guests. Each block had a well-defined function, including hotels, conference halls, theaters, pools, cafeterias, cinemas, and other recreational facilities. The blocks were to be connected by long, wide corridors.

Prora's architecture was representative of the "New German Style" (Neues Bauen), characterized by simple, functional forms and the use of concrete, steel, and glass. Despite its gigantic size, the building was designed to be environmentally friendly, with plenty of natural light and open spaces.

The concept of Prora was an integral part of the broader "Kraft durch Freude" (KdF) or "Strength Through Joy" program, which was part of the National Socialist propaganda plan. KdF aimed to provide entertainment, leisure, and recreation for German workers while promoting Nazi ideology. Prora was intended as a place where thousands of Germans could relax while simultaneously being subjected to Nazi indoctrination.

History of the Prora Complex

Construction of Prora began in 1936 and was carried out by forced laborers, including concentration camp prisoners. It was planned

 to be completed by 1940, but the outbreak of World War II in 1939 halted construction. Many buildings were damaged or destroyed during the war.

After the war, Prora found itself in East Germany (GDR). The blocks were used by the National People's Army (NVA) as barracks. During the Cold War, Prora became an important military facility and remained a closed-off area, inaccessible to civilians.

After the fall of the GDR and the reunification of Germany in 1990, the Bundeswehr withdrew from Prora, and the complex was abandoned. In the 1990s and 2000s, many buildings fell into ruin, and the Prora area remained undeveloped.

Since the 1990s, efforts have been made to transform Prora for civilian use, such as housing, hotels, and cultural centers. As individual blocks were renovated and sold, the complex slowly came back to life.

Heritage and Tourism - The Prora Complex

Today, Prora represents an interesting element of Germany's cultural heritage. While its history is tied to the Nazi era and World War II, it attracts tourists and researchers interested in architecture and history. Some of the blocks now house museums and exhibitions dedicated to the history of Prora and Nazi ideology.

In recent years, Prora has also become a popular tourist destination on Rügen. Many buildings have been restored and transformed into luxury hotels, apartments, and recreational centers. Prora offers beautiful views of the Baltic Sea and is an attractive place for those looking to spend their vacation by the sea.

However, it is important to remember that Prora's history is complex and linked to the Nazi regime. For many people, this place is primarily a symbol of Nazi cruelty and violence. Therefore, when visiting Prora, it's essential to show respect for these events and their victims.