Psie Pole ~ Okiem obiektywu

Psie Pole

Psie Pole od wielu lat to ulubione miejsce spacerowe mieszkańców Wrzosów w Toruniu. Choć w ostatnich latach wzniesiono tam kilka obiektów, wciąż dużą część obszaru zajmuje dzika przyroda. Na tym terenie wytyczony jest także Toruński Szlak Forteczny oraz odnaleźć można kilka obiektów Twierdzy Toruń, w tym także pozostałości rowu przeciwpancernego wykopanego jesienią 1944 r.
Toruń - Psie Pole
Psie Pole to obszar między ulicami Storczykową, Ugory, Szosą Chełmińską i zabudowaniami od strony ul. Polnej. Obszar ten jest nieformalnym nieużytkiem ekologicznym - parkiem z pokaźnym i zróżnicowanym drzewostanem, który kiedyś miał służyć jako strefa ochronna stacji meteo.

Na tym terenie znajduje się kilka obiektów Twierdzy Toruń m.in. schron piechoty I11 (Infanterieraum 11), schron piechoty I12 (Infanterieraum 12) oraz ruiny schronu tradytorowego T9 z 1914 roku.
 

Obiekty w okolicy Fortu VI Jerema Wiśniowieckiego w Toruniu

 
Fort VI w Toruniu został zbudowany w latach 1889-1892 i oznaczony numerem IIIa Fort Dohna. Wznoszony był jednocześnie z fortem XII i był pierwszym dziełem między polowym twierdzy. W okresie dwudziestolecia międzywojennego nazwano go Fortem Jarema Wiśniowieckiego.


Trzysta metrów od Fortu VI znajduje się schron piechoty I12. Powstał w 1889 roku według wzoru z 1887 roku, zmodyfikowanego w 1988 roku. W trakcie modernizacji dobudowano ceglaną latrynę na prawym skrzydle. Schron jest zamknięty, użytkowany jako magazyn, można go obejrzeć bez problemów z zewnątrz. 

Na południe od schronu piechoty I12, odnaleźć można pozostałości po schronie tradytorowym T9 z 194 roku. Został wysadzony w powietrze, ruiny są częściowo zasypane, zobaczyć można jedynie nieliczne bryły betonu. 
Toruń - Schron piechoty I11
Przy ulicy Ugory, położony jest schron piechoty I11. Podobnie jak schron I12, powstał w 1889 roku według wzoru z 1887 roku, zmodyfikowanego w 1888 roku. Na schronie widoczne są ślady po pociskach (prawdopodobnie służył za kulochwyt strzelnicy pobliskiej jednostki Armii Radzieckiej).

Zobacz inne miejsca które warto odwiedzić - MAPA