Uroczysko Święte Miejsce ~ Okiem obiektywu

Uroczysko Święte Miejsce

Święte Miejsce wcale nie leży w Palestynie czy nawet w Izraelu. Święte Miejsce znajduje się na brzegiem rzeki Rospudy obok rzeczki Jałówki i Jeziora Jałowego. Zobaczcie z nami to niezwykłe miejsce. 
Uroczysko Święte Miejsce
Znajdująca się tu kapliczki z 1990 r. oraz kilka drewnianych i kamienny krzyż. Na drewnianym krzyży przybita miedziana tabliczka a na niej wyryte słowa:

Krzyż Dębowy Stary, wzniesiony prawdopodobnie przez dawnych tutejszych mieszkańców Jadźwingów z drużyny Skomęta, którzy w r. 1283, liczbie około 1600 dusz przyjęli chrzest i wyemigrowali do Samlandii w obawie przede prześladowaniem nieochrzczonych Jadźwingów. Był przez reakcje pogańska usunięty, palony i wrzucony do rzeki a następnie postawiony na nowo około r. 1285 po przyjęciu chrztu przez Skomęta i resztę ludzi z jego drużyny.
Ks. Prob z Janówki A. Kochański na podstawie opowiadań o krzyżu miejscowej ludności i źródeł historycznych.


Miejsce to otacza nimb tajemniczości i niezwykłości. Opowiada się od dawna o cudach, które objawiły się tutaj za sprawą Najświętszej Marii Panny. Pierwszy cud miał zdarzyć się za czasów Jaćwingów, kiedy to krzyż wrzucony do wody, zamiast słynąć w dół - powrócił do tego samego miejsca. Drugi cud nastąpił gdy otoczonych przez Tatarów ludzi uratowała Matka Boża okrywając ich niewidzialnym płaszczem. Niekiedy to niezwykłe wydarzenie przenosi się na czasy powstania styczniowego. 


Uroczysko najprawdopodobniej usytuowane jest na miejscu dawnego cmentarza cerkwi wystawionej przez Bohdana Hrynkowicza Wołłowicza, po przejęciu nadania puszczy - około 1514 roku. Cerkwii patronował jej św. Jan Chrzciciel - stąd w okolicy tak wiele nazwa związanych z imieniem Jana.

Uroczysko Święte Miejsce - Krzyż Jaćwingów

Miejscowa ludność od dawien dawna zbierała się w tym miejscu w dniu 24 czerwca. Modliła się, zjadała rytualny posiłek, obmywała w pobliskiej rzeczce Jałowce, składała pod krzyżami ofiary - pieniądze i żywność oraz zawiązywała na nich ozdobne ręczniki. Jak wyjaśniają etnografowie, obrzędy te charakterystyczne są dla prawosławnego świętego Jordana. Dziś święto jest oficjalnie usankcjonowane przez miejscowego proboszcza.

A co do niezwykłych zdarzeń - rzeczka Jałówka - uchodząca za cudowną, okresowo zmienia swój bieg i odprowadza wody do niedalekiego (200 m na północ) Jeziora Jałowego. Zjawisko to powstaje pod wpływem, silnej rzeki Ropspudy. 

Zobacz inne miejsca które warto odwiedzić [ mapa ]