Pomnik tysięcznego kilometra ~ Okiem obiektywu

Pomnik tysięcznego kilometra

W 1961 r. na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN), która poświęcona była problemom komunikacji, wysunięto hasło: Budowy czynem społecznym 1000 kilometrów dróg lokalnych na 1000-lecie Państwa Polskiego. Jak doszło do powstania tego projektu i gdzie znajduje się pomnik upamiętniający budowę 1000 km dla uczczenia 1000-lecia państwa polskiego? Odpowiedź znajdziesz poniżej.
Pomnik kończący budowę 1000 km dróg w województwie bydgoskim dla uczczenia 1000-lecia państwa polskiego
W 1966 r. przypadł jubileusz Tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Program milenijny został szczegółowo opracowany przez specjalną komisję Episkopatu. Już 16 grudnia 1965 r. biskupi wydali list pasterski, zapowiadający rozpoczęcie roku jubileuszowego w Wielką Sobotę (9 kwietnia 1966 r.), natomiast 15 kwietnia dzwony wszystkich kościołów oraz śpiew „Ciebie, Boga, wysławiamy" miały ogłosić początek jubileuszu.

Władze PRL, szukając wyjścia z kłopotliwej sytuacji oraz traktując obchody milenijne jako kampanię polityczną, zorganizowały konkurencyjne, świeckie obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. Swoje uroczystości władze organizowały równocześnie w tych samych miastach, co więcej, starały się tak uatrakcyjnić imprezy państwowe, aby przyciągnąć do nich jak najwięcej ludzi.

Świeckie obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego na terenie ówczesnego województwa bydgoskiego zainaugurowane zostały uroczystą sesją Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, która odbyła się 17 czerwca 1958 r. w Kruszwicy z udziałem Przewodniczącego Rady Państwa — Aleksandra Zawadzkiego. Podczas tej sesji uchwalony został program obchodów, zwany także kruszwickim. Zakładał on, m.in iż:

(...) podstawową formą włączenia społeczeństwa województwa bydgoskiego do obchodów Tysiąclecia będą czyny społeczne.

Pomnik tysięcznego kilometra
Program czynów społecznych był przez władze państwowe i wojewódzkie realizowany i akcentowany właściwie przez cały okres —począwszy od 1958 r., a skończywszy na ostatnim roku obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Partia, chcąc podkreślić rangę czynów społecznych, przez cały czas lansowała również odpowiednie hasła propagandowe, typu:

Społeczeństwo województwa bydgoskiego wielkim czynem społecznym czci Tysiąclecie swojej ojczyzny.

W tym czasie w regionie Chabska (kujawsko-pomorskie) pobudowano wiele dróg i doprowadzono do wsi energię elektryczną. W latach 1962-64 pobudowano drogi bite Mogilno – Chabsko i dalej Chabsko - Wylatowo, co skróciło o kilka kilometrów trasę Mogilno - Gniezno - Poznań.

Najbardziej znaną drogą wybudowaną w tzw. czynie społecznym jest szosa Chabsko-Wydartowo (1,9 km). Zbudowana została ww latach 1965-1966. Droga ta została uznana jako:

kończąca budowę 1000 km dróg w województwie bydgoskim dla uczczenia 1000-lecia państwa polskiego. 

Z tej też okazji postawiono specjalny pomnik upamiętniający to wydarzenie ( na granicy Chabska i Wydartowa na skrzyżowaniu dróg).


Obliczono, że wartość zrealizowanego czynu tysiąclecia w okresie 1958 - 1965 osiągnęła sumę 2 miliardów złotych, z czego najwięcej przypadło na rok 1964.


Zobacz inne miejsca które warto odwiedzić [ mapa ]