Czy Chrzest Polski miał miejsce 14 kwietnia 966 roku? ~ Okiem obiektywu

Czy Chrzest Polski miał miejsce 14 kwietnia 966 roku?

Wszystko, co aktualnie wiemy na temat chrztu Polski, to absolutnie umowne rzeczy. W szkołach uczono nas, że chrzest miał miejsce w 966 roku. Ale czy słusznie? Okoliczności tego wydarzenia to dla dzisiejszej nauki wciąż bardzo duża ilość niewiadomych.
Czy Chrzest Polski miał miejsce 14 kwietnia 966 roku?
Nie istnieją żadne zapiski odnoszące się do dziennej daty chrztu, a wersji mówiącej o roku, w którym nastąpiło to wydarzenie jest dużo.

Pierwsze wzmianki o Mieszku I pochodzą z ok. 963 roku, kiedy mnich Widukind z Korbei opisuje dwie sytuacje z udziałem polskiego księcia. Według jednego opisu, banita i warchoł saski Wichman atakował wraz ze Słowianami połabskimi Mieszka i książę polański został pokonany w tych walkach dwukrotnie. Klęski te miały być jednym z głównych powodów przyjęcia przez Mieszka chrztu.

Później ten sam kronikarz opisuje bitwę, którą stoczono, co wiemy z innych źródeł, 22 września 967 roku. Wtedy już Mieszko nazywany jest amicus imperatoris, czyli przyjaciel cesarza. Nie mógłby mieć takiego tytułu, gdyby nie był już ochrzczony, więc pewne jest raczej, że chrzest odbył się przed 967 rokiem, a jeszcze pewniej – że przed 22 września tegoż roku.

Są jednak naukowcy, którzy przekonują, że do chrztu mogło dojść wcześniej niż się powszechnie przyjmuje, np. w 965 roku.


Jedyna zapiska, którą można przyjmować za wiarygodną podaje jednak 966 rok. Zamieszczona jest ona w źródle, które nazywa się Rocznik Kapituły Krakowskiej, ale data chrztu została tam zapisana dopiero w 1266 roku, czyli trzy wieki później. Autorzy tego rocznika przepisywali wcześniejszy, powstały mniej więcej w latach 80. X wieku.

Obok odpisu z 1266 r., zachował się także wcześniejszy odpis z ok. 1125 r., w którym jednak wszystkie daty do 1000 r. zostały przesunięte o jeden rok i według tego rocznika chrzest Polski miał miejsce w 967 roku, co należało skorygować.

Pierwotne źródło z X w. się nie zachowało, ale obydwa odpisy: z 1125 r., po korekcie, i z 1266 r. dowodzą, iż w pierwotnym roczniku rok 966 był podany jako data chrztu Polski. W żadnym jednak nie było nawet wzmianki o dacie dziennej.

Dzienna data chrztu została po prostu wymyślona przez późniejszych kronikarzy i naukowców. Przyjmowano, że jeżeli ktoś miał być uroczyście ochrzczony, a w przypadku Mieszka I zapewne tak było, i miałby nieograniczoną ilość czasu, to powinno to się odbyć najlepiej w Wielką Sobotę. W roku 966 ten dzień przypadał właśnie 14 kwietnia.

Tylko nieliczne kroniki powstałe w tamtych czasach w ogóle odnotowywały fakt chrztu polskiego władcy. W kontynuacji kroniki Reginona, która została ofiarowana niemieckiemu cesarzowi Ottonowi I z okazji koronacji jego syna Ottona II w 967 roku nie było nawet najmniejszej wzmianki o Mieszku. Państwo polskie było wtedy małe i można przypuszczać, że nie pisano o tym, bo nie wiadome było, jak to wszystko się rozwinie.

Informacji na temat chrztu nie ma także w innych kronikach, np. Ibrahima Ibn Jakuba. Dopiero późniejsi kronikarze, ok. 1014 roku, jak Thietmar piszą o chrzcie, ale szczególnie jego przebieg opisany jest w taki sposób, który sugeruje, że to bardziej ich wyobrażenia niż fakty historyczne.

Sam fakt przyjęcia chrztu nie ulega żadnej wątpliwości, ale jego data może być także pewną mistyfikacją. W tamtych czasach krążyły pogłoski, że Bolesław Chrobry urodził się jeszcze z ojca poganina.

Święto państwowe - Święto Chrztu Polski

W lutym 2019 r. parlament RP przyjął ustawę, która ustanawia na dzień 14. kwietnia nowe święto państwowe - Święto Chrztu Polski. Nie jest to dzień wolny od pracy, ale ma zachęcić obywateli do refleksji oraz uczczenia historycznej rocznicy przez wywieszenie flagi narodowej.


W myśl przyjętej ustawy 14 kwietnia ma być dniem - narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osoba za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność.

Święto – jak napisano – powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. Ze względu na państwowy charakter, jesteśmy tego dnia zachęcani do wywieszenia biało-czerwonych flag.