Szkolenie Sołtysów Gminy Środa Śląska

Szkolenie Sołtysów Gminy Środa Śląska

W dniu 10 kwietnia br. mieliśmy okazję przeprowadzić szkolenie dla Sołtysów, Radnych, Kół Gospodyń Wiejskich i aktywnych działaczy z terenu gminy Miasta i Gminy Środa Śląska.
Szkolenie wspierał swoją osobą najpopularniejszy sołtys województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zbigniew Kiljan z sołectwa Wielkie Łunawy.


W programie szkolenia znalazły się m.in. zagadnienia:
- Czy warto być liderem i jak to zrobić?,
- Jak działać dla mieszkańców i przekonać ich do aktywności?,
- Konstruowanie przedsięwzięć  inwestycyjnych,
- Konstruowanie przedsięwzięcia "miękkiego",
- Sołtys jako inicjator przedsięwzięć i konsultacji społecznych na terenie sołectwa,
- Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego (zawartość wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, przykładowe wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, załączniki do wniosku, przykłady "dobrych" i "złych" wniosków),
- Możliwości dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków funduszu sołeckiego,
- Zasady dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Zadanie wykonane na zlecenie Gminy Środa Śląska