544 rocznica urodzin Kopernika

544 rocznica urodzin Kopernika

19 lutego obchodzimy 544. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

Mikołaj Kopernik In 1473, Polish astronomer Mikołaj Kopernik aka Nicolaus Copernicus was born
 
Mikołaj Kopernik
urodził się dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy Świętej Anny w Toruniu (obecnej ulicy Kopernika). Był synem Mikołaja - kupca z Krakowa oraz matki torunianki - Barbary z domu . Został ochrzczony w pobliskim kościele nad chrzcielnicą, którą można jeszcze dzisiaj oglądać. Kopernik posiadał rodzeństwo: starszego brata Andrzeja oraz dwie siostry Barbarę i Katarzynę. Krótko przed śmiercią ojca w 1483 roku rodzina Koperników przeniosła się do kamienicy przy Rynku Staromiejskim.
 
 
Edukację rozpoczął w szkole parafialnej, w pobliżu kościoła p.w. św.Jana, gdzie uczył się łaciny, rachunków i śpiewu. Czas dziecięcy i młodzieńczy spędził więc w swym rodzinnym mieście.
 
W 18 roku życia za sprawą wuja Łukasza Watzenrode Mikołaj Kopernik udał się na studia uniwersyteckie do Krakowa .
 
Przy wpisie do albumu scholarów Akademii Krakowskiej w 1491 roku immatrykulował się jako "Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia". Pamiętał o nim jednak później, chociażby w swoim dziele „O obrotach sfer niebieskich”, podpisując je „Nicolai Copernici Torinensis”. Podobne dopiski występują na innych jego pismach.