"World Cafe" - konsultacje GMT i NGO na 2016

"World Cafe" - konsultacje GMT i NGO na 2016

W dniu 30 lipca br. Stowarzyszenie uczestniczyło w konsultacjach Programu współpracy Gminy Miasta Torunia z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok które odbyło się kafeterii Struna Światła.


World Cafe jest metodą konwersacyjną służącą do prowadzenia rozmowy oraz poszukiwania kreatywnych pomysłów dotyczących wybranych zagadnień związanych z działaniem wybranej zbiorowości.
fot. Łukasz Broniszewski
Uczestnicy dyskusji siadają przy stolikach. Każdy stolik ma swojego gospodarza. Przy stolikach odbywają się dyskusje na zadany temat. Po kilkunastu minutach osoby biorące udział w dyskusji przenoszą się do następnego stolika, przy którym omawiane jest inne zagadnienie.Gospodarze stolików pozostają na swoich miejscach i za każdym razem streszczają nowym partnerom przy stoliku przebieg wcześniejszej dyskusji, a następnie rozmowa jest kontynuowana w „nowym składzie”. Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich, bądź przedstawiania graficznego.

fot. Łukasz Broniszewski
Przedstawiciel "World Cafe" SASA - prezes Grzegorz Chudzik

Obszarami tematycznymi poruszanymi podczas spotkania było m.in.:
  • Rodzina, zdrowie, polityka społeczna, niepełnosprawność
  • Kultura
  • Sport, turystyka, rekreacja, środowisko
  • Seniorzy
  • Wolontariat
  • Inkubator dla ngo i polityka lokalowa
  • Konkursy na wkłady własne
  • Toruńskie zabytki