Kurs treser psów

Kurs treser psów

Od 24.06 - 21.07 br. nasze Stowarzyszenie może pochwalić się prowadzeniem kursu - treser psów.
Kurs obejmował 160 godzin, w ramach których 60 godzin stanowiły wykłady i warsztaty z zakresu szkolenia psów, kynopsychologii, kynologii oraz 100 godzin praktyk w Markowej Szkole Psa i Kota.

fot. Kursantka -Anna Mokwa podczas szkolenia w Markowej Szkole Psa i Kota

Na naszym kursie nauczamy nowoczesnymi metodami szkolenia psów. Przygotowujemy kompleksowo do prowadzenia własnej szkoły dla psów oraz prowadzenia zajęć indywidualnych z psami sprawiającymi problemy. Uczymy jak pracować z psami na kursach posłuszeństwa oraz z trudnym klientem - właścicielem psa.

Kurs skierowany był dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zwierząt - ich emocji, uczenia się i psychiki oraz osób marzących o własnej szkole dla psów, pracy zoopsychologa.


fot. Kursantka -Anna Mokwa podczas szkolenia 
Zakres szkolenia obejmował:
• zasady bezpieczeństwa w czasie szkolenia psów,
• rasy psów i ich predyspozycje do szkolenia,
• podstawy anatomii fizjologii psów,
• choroby psów,
• zagadnienia związane z psychologią psów (pochodzenie i udomowienie, zachowania wrodzone,
procesy rozwoju zachowań, metody uczenia się, formy komunikowania się, czynniki wpływające na
budowanie więzi z człowiekiem),
• metody i formy komunikowania się z psem,
• metody kształtowania pożądanych zachowań u psów,
• metody przeprowadzania oceny predyspozycji psychicznych psa,
• zasady formułowania opinii na temat predyspozycji psychicznych psa.

Projekt był współfinansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu.