Tworzenie Wypraw Odkrywców z udziałem społeczności gmin

Tworzenie Wypraw Odkrywców z udziałem społeczności gmin

W dniu 26 marca br. mieliśmy okazję prowadzić szkolenia z zakresu działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD LIDER A4.

Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Siechnice

Szkolenie dotyczyło Tworzenia Wypraw Odkrywców z udziałem społeczności gmin (Gmina Siechnice).

Jak wykorzystać Geocaching i Opencaching w Queście

W programie szkolenia znalazły się m.in. zagadnienia:
- Co to jest questing?” - definicja i historia,
- Przedstawienie metody questingu -  zasady i cele,
- Wstępna inwentaryzacja zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Siechnice,
- Jak przygotowywać i ewaluować Quest,
- Do czego przydać się na może WikiMapia oraz Geoportal,
- Czym jest Urban Playground (Gry Miejskie),
- Czym jest Geocaching i Opencaching i jak wykorzystać go w Queście,
- Przestawienie dobrych praktyk,
- Wyprawa terenowa.

Wyprawa terenowa po terenie Gminy Siechnice

Szkolenie miało charakter warsztatowy w wymiarze sześciu godzin.

Zajęcia warsztatowe - Tworzenia Wypraw Odkrywców

Szkolenie odbyło się Gminnym Centrum Kultury w Siechnicach a zleceniodawcą było Stowarzyszenie LIDER A4 z siedzibą w Kobierzycach.