Cykliczne zajęcia plastyczne w Gminie Łysomice

Cykliczne zajęcia plastyczne w Gminie Łysomice

W czwartek 1 stycznia br. zakończyliśmy realizację cyklu 144 godzin usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim oraz w filiach.


Zajęcia plastyczne odbywały się od 1 września do 31 grudnia 2014 roku i były przeprowadzone w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim i 5 Filiach: w Lulkowie, Łysomicach, Gostkowie, Zakrzewku, Turzynie prowadzonych przez Gminę Łysomice.


W ramach opracowanego programu i planu zajęć, trwających 144 godziny monitorowano postępy dzieci, stymulowano rozwój dziecka oraz tworzono odpowiednie warunki i sytuacje wychowawcze w celu rozwijania doświadczeń.


Celem wychowania plastycznego w przedszkolu jest zapoczątkowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju możliwości twórczych dziecka oraz przygotowanie do twórczego działania.


Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy i zaangażowania. Jest również podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy w otaczającej rzeczywistości.


Prowadzenie zajęć plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości.

Zobacz specjalnie przygotowaną stronę WWW: www.jelonek.sas-a.pl

Usługi edukacyjne - cykliczne zajęcia plastyczne w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim i 5 Filiach w Lulkowie, Łysomicach, Gostkowie, Zakrzewku, Turznie prowadzonych przez Gminę Łysomice