Spotkanie podsumowujące. Program Aktywności Lokalnej "Moja ulica"

Spotkanie podsumowujące. Program Aktywności Lokalnej "Moja ulica"

W dniu 28 listopada br. młodzi uczestnicy Programu Aktywności LokalnejMoja ulica” będącego częścią projektu systemowego „Od wykluczenia do usamodzielnienia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, spotkali się na spotkaniu by podsumować całoroczne działania realizowane w projekcie. 

 
Podczas spotkania każdy z uczestników miał okazję spróbować swoich sił – prowadząc gokart na przygotowanym halowy torze gokartowym w Elblągu jak i skorzystać z poczęstunku. Była to także okazja do podsumowania całego udziału w projekcie w tym ostatniego wyjazdowego szkolenia które odyło się w Toruńskiej Szkole Leśnej na Barbarce, gdzie uczestnicy projektu mieli okazję wziąć udział w zajęciach z zakresu szczudlarstwa, gry na bębnach afrykańskich, kuglarstwa, tańca z ogniem tzw. fireshow oraz zumby.Wszystkie przygotowane działania zaproponowane w programie, miały na celu Zwiększenie aktywności i samodzielności społeczno – zawodowej u uczestników programu - w wieku 15-24 lata poprze zastosowanie instrumentów aktywnej integracji poprzez:
- Zwiększenie umiejętności i kompetencji społecznych oraz wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości
- Zdobycie wiedzy o seksualności młodego człowieka, poszanowaniu własnego i cudzego ciała, właściwym budowaniu związków
- Wzrost wiedzy na temat profilaktyki uzależnień i sposobów rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami odkrycie w sobie potencjału, energii oraz wyzwolenie zapału ułatwiającego wprowadzenie pozytywnej zmiany w życiu poprzez wyzwolenie aktywności, kreatywności i pozytywnej zmiany.W ocenie młodzieży, która uczestniczyła w programie oraz streetworkerów i realizatorów szkoleń cele te zostały osiągnięte.Zleceniodawcą zadania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu.