Klasyfikacja Polskiej Ligi DogTrekkingu po 9 edycjach ~ Okiem obiektywu

Klasyfikacja Polskiej Ligi DogTrekkingu po 9 edycjach


Za nami już 9 edycji tegorocznych rozgrywek Polskiej Ligi DogTrekkingu. Dwie najbliższe edycje już niebawem w Chojnicach i Pelplinie. Już dziś publikujemy zbiorcze wyniki Ligi.

Już wiemy, że ten rok będzie rekordowy nie tylko pod względem ilości edycji i jego obszaru lecz także pobijemy (zapewne) rekord ilości osób sklasyfikowanych w Polskiej Lidze DogTrekkingu.


Warto w tym miejscu przypomnieć trochę o nagrodach:

Wszystkie osoby, które zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacjach końcowych Polskiej Ligi DogTrekkingu 2013 otrzymują okolicznościowe Puchary oraz nagrody finansowe bądź rzeczowe o jasno zdeklarowanej wartości. Każdy organizator poszczególnych edycji w ramach Polskiej Ligi DogTrekkingu przekazuje kwotę 2 zł od każdego startującego - celem przekazania środków na sfinansowanie nagród w klasyfikacji końcowej. Od tej zasady nie przewiduje się odstępstw. Aktualnie zebrane środki podane zostaną do publicznej informacji na stronie głównej Polskiej Ligi DogTrekkingu. Suma środków podzielona zostanie proporcjonalnie do wszystkich klasyfikacji - przy czy ustala się minimalna wartość nagród.

Mężczyźni Long
- 1 miejsce – 120 zł
- 2 miejsce – 80 zł
- 3 miejsce – 40 zł
Kobiety Long:
- 1 miejsce – 120 zł
- 2 miejsce – 80 zł
- 3 miejsce – 40 zł 
Mężczyźni Mid:
- 1 miejsce – 90 zł
- 2 miejsce – 60 zł
- 3 miejsce – 30 zł
Kobiety Mid:
- 1 miejsce – 90 zł
- 2 miejsce – 60 zł
- 3 miejsce – 30 zł
Kategoria Mid Rodzinna:
- 1 miejsce – 90 zł
- 2 miejsce – 60 zł
- 3 miejsce – 30 zł
Kategoria Fitness:
- 1 miejsce – 80 zł
- 2 miejsce – 40 zł
- 3 miejsce – 20 zł 
Kategoria Fitness Rodzinna:
- 1 miejsce – 80 zł
- 2 miejsce – 40 zł
- 3 miejsce – 20 zł
Kategoria Drużynowa
- 1 miejsce – 100 zł
- 2 miejsce – 40 zł
- 3 miejsce – 20 zł

ŁĄCZNIE: 1460 zł

Podział  nagród finansowych ma także powyższe zastosowanie dla kategorii Masters (pod warunkiem opisanym w pkt. 12 Regulaminu)

Tytuły oraz nagrody rzeczowe/finansowe klasyfikacji Polskiej Ligi DogTrekkingu 2013 zostaną przyznane w trakcie finałowej edycji Polskiej Ligi DogTrekkingu.