DNA Torunia

DNA Torunia

Stowarzyszenie włączyło się w projekt na rzecz społecznego i oddolnego budowania kultury miasta - DNA MIASTAToruń ubiegał się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Miasto odpadło na etapie wstępnej selekcji. Mobilizacja środowisk kulturalnych, jaka miała miejsce podczas starań o tytuł ESK pokazała jednak, jak ważna dla mieszkańców miasta może być kultura i spowodowała rozpoczęcie dyskusji o wprowadzeniu do polityki kulturalnej miasta mechanizmów umożliwiających partycypację lokalnych twórców, animatorów kultury oraz mieszkańców.

Projekt „DNA Miasta” wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i proponuje udział w społecznym procesie tworzenia strategii rozwoju i organizacji miejskiej kultury. Naszym celem jest stworzenie partnerskich warunków współpracy mieszkańców, organizacji i instytucji zajmujących się kulturą i władz miasta. Efektem ma być zaś wypracowanie zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców i mieszczących się w ramach możliwości prawnych i finansowych miasta założeń dla polityki kulturalnej.Projekt prowadzony jest przez Kwartalnik Respublica