Brzeskie Dźwiękospacery

Brzeskie Dźwiękospacery

Jesień to okres, kiedy brakuje dzieciom i młodzieży aktywnych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego od nauki. Rozwiązaniem na nudę, były twórcze, terenowe warsztaty muzyczne pn. "Brzeskie Dźwiękospacery" przeprowadzone w okresie od 10 września do 23 października br w mieście Brzeg.

Dźwiękospacery - sound walks to wycieczka, której głównym celem jest słuchanie środowiska. Termin ten został po raz pierwszy użyty przez World Soundscape Project  pod kierownictwem kompozytora R. Murray Schafer w Vancouver w 1970 roku. Dzięki projektom open sound tworzone są archiwa dźwiękowe oraz dźwiękowe mapy najbliższego otoczenia.

Projekt "Brzeskie Dzwiękospacery" skierowany był  do mieszkańców miasta Brzeg w szczególności  młodszego pokolenia - dzieci i młodzieży.  Projekt miał na celu upowszechnienie muzyki i dźwięku w edukacji, kulturze oraz wiedzy na temat dźwięków, kultury muzycznej, wiedzy o muzyce i ich wpływu na organizmy żywe.

W czasie trwania warsztatów uczestnicy „biegali” z cyfrowymi rekorderami po całym mieście i nawiązywali współspacę z  mieszkańcami, np. Pan Józef wpuści grupę do warsztatu, za to Pani Grażyna pozwoliła nagrać trzepanie dywanu. Jak widać głównym zadaniem audio-eksperymentatorów było zebranie jak największej ilości specyficznych i wyjątkowych dla danych miejsc odgłosów.

Jaki sens może mieć gromadzenie i łapanie dźwięków, np. szumiącej lipy? Gdy zobaczy się zaangażowanie  dzieci, wszystko się zmienia i okazuje się, że jest to jeden z tych świetnych sposobów, by już od najmłodszych lat nauczyć się szukać tego, na co nie zwracamy uwagi, co mijamy obojętnie,  bo istnienie tego czegoś to oczywista oczywistość. I nagle przeżywa się jedno z tych cudownych olśnień, że nic nie jest takie oczywiste, banalne, powszednie i szare. Trzeba tylko zrozumieć, że warto przełamać schemat, by odkryć cudowne bogactwo muzyki.

Efekty wspólnej, ale i indywidualnej pracy każdego z uczestników był zaprezentowany podczas audialnej wystawy w Brzegu w dniach 9-10 grudnia br.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Brzeg, a wykonany przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej.