Cyberprzemoc. Pierwszy Punkt Konsultacyjny w Toruniu

Cyberprzemoc. Pierwszy Punkt Konsultacyjny w Toruniu


Z dostępnych danych statystycznych wynika, iż co drugi młody człowiek w Polsce był obiektem wyzwisk, upokarzania, pogróżek lub szantażu w cyberprzestrzeni – tzw. cyberbullyingu.

Cyber Młodzież - Cyber Bullying

Wśród młodzieży (12-17 lat) 52% z nich miała do czynienia z jakimś rodzajem werbalnej przemocy w Internecie lub przez komórkę. Młodzież najczęściej skarżyła się na wulgarne wyzwiska. Co piąty badany, był w Internecie ośmieszany, poniżany lub upokarzany. Zdarzało się także straszenie i szantaż, którego doświadczyło aż 16% a 57% badanych skarżyło się także na zdjęcia i filmy robione im wbrew ich woli.

Nastolatki często wysyłają swoje nagie zdjęcia chłopakowi, nie licząc się z tym, jeśli dojdzie do kłótni, oni opublikują zdjęcia w internecie. Zdarza się, iż byli chłopcy szantażują byłe dziewczyny. Straszą, że wstawią zdjęcia na Naszą-klasę czy Facebooka. Trzeba jednak pamiętać iż upublicznianie nagich zdjęć bez zgody fotografowanej osoby jest przestępstwem (art. 191a kodeksu karnego, od 6 miesięcy do 5 lat więzienia).

W sieci Internet wszelkie obelgi lub np wykradzione poufne informacje osobiste można w jednej chwili rozesłać do setki tysięcy osób. Ekspansja cyfrowego wideo i zdjęć sprawia, że coraz łatwiej jest wejść w posiadanie kompromitujących zdjęć czy też spreparować ośmieszające zdjęcia poddane wcześniej fotomontażowi.Cyberbullying jest groźny, bowiem 60% młodych ludzi przyznało, że ataki wywołują u nich zdenerwowanie, przykrość – 42%, strach – 18% lub wstyd – 13%.

Rodzice powinni ostrzegać dzieci, jakim zagrożeniem jest cyberprzemoc, i tłumaczyć, aby nie wysyłać m.in. nagich zdjęć. W szkole, na lekcjach wychowania do życia w rodzinie ten temat też powinien być poruszany, gdyż coraz młodsi ludzie mają telefony komórkowe i korzystają z serwisów społecznościowych. Jednak szkoły unikają podejmowania tematu wakacyjnego seksu wśród młodzieży, nie uczą o cyberprzestępczości, pigułkach gwałtu, jak nie dać się wykorzystać i stawiać granice.

Punkt Konsultacyjny

Przy wsparciu ze środków Gminy Miasta Toruń powstał pierwszy w Toruniu Punkt Konsultacyjny dla młodzieży jak i rodziców związany z problemem cyberprzemocy.

Powstał również serwis internetowy poświęcony problemowi cyberprzemocy. Zaadresowany jest głównie do młodych internautów z Torunia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt Konsultacyjny
Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej
ul. Podmurna 4-6
87-100 Toruń

Tel.: 607-504-378

E-mail: aktywnispolecznie@gmail.com

Czynne wtorek i czwartek
w godzinach 16:00- 18:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Cyber Młodzież - Cyber Bullying” współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń oraz środków Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej


----------------------------------------------------------------------------------------------------