Walczymy z uzależnieniami

Walczymy z uzależnieniami

Udział samorządów lokalnych w realizacji Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 i Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 był tematem wczorajszego (21 czerwca) spotkania przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych (w tym naszego Stowarzyszenia) z całego województwa w Urzędzie Marszałkowskim.Próby systemowych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych są istotne między innymi ze względu na stale ponoszone ogromne koszty społeczne i ekonomiczne związane z tym problemem. W 2009 roku koszty jakie poniósł budżet naszego państwa z tytułu szkód alkoholowych oszacowano na 17,45 mld złotych. W Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wśród największych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w naszym kraju wymieniono między innymi picie alkoholu przez młodzież, problemy zdrowotne występujące u osób uzależnionych oraz choroby związane z nadużywaniem alkoholu, dysfunkcjonalność rodzin alkoholików i związana z tym przemoc domowa, naruszanie prawa. Dokument wskazuje też na pogarszającą się jakość gminnych programów antyuzależnieniowych.

Wśród zaproszonych gości byli też dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka i Dawid Chojecki z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

--- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

--- Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii