DOGadaj się psem - TNS OBOP ankietuje nasz team ~ Okiem obiektywu

DOGadaj się psem - TNS OBOP ankietuje nasz team

Pies odgrywa w życiu człowieka różne role – z reguły jest przyjacielem i członkiem rodziny oraz kompanem zabaw dla dzieci, w przypadku singli staje się natomiast często partnerem życiowym, z którym łączą właściciela bardzo silne więzi emocjonalne. To tylko niektóre z wniosków płynących z badania „DOGadaj się z psem”, przygotowanego przez TNS OBOP dla firmy Purina.

W ramach projektu „DOGadaj się z psem”, zrealizowanego w marcu br. przez TNS OBOP dla firmy Purina, przeprowadzono badanie wśród właścicieli psów w różnym wieku. Wywiady etnograficzne i zogniskowane wywiady grupowe odbywały się w Warszawie i Toruniu. Pracownicy TNS OBOP odwiedzili w Toruniu nasz Sportowy Psi Team.

Opracowany na ich podstawie raport dotyczy roli psa w domu na co dzień, sposobu wychowania, komunikacji, odżywiania i sposobu spędzania czasu.

Prezentacja wyników badania znajduje się w załączniku.

Badanie przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie firmy Purina (Nestlé Polska S.A)