Zamek Rabsztyn. Krucza skała na jurajskim szlaku Orlich Gniazd

Zamek Rabsztyn. Krucza skała na jurajskim szlaku Orlich Gniazd

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Witajcie! Dzisiaj ponownie przenoszę Was w magiczny świat historii i tajemnic, odkrywając kolejne fascynujące miejsce na Szlaku Orlich Gniazd. Tym razem nasza podróż zaprowadzi nas do malowniczych ruin Zamku Rabsztyn, ukrytych w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej w województwie małopolskim.

Zamek Rabsztyn. Krucza skała na jurajskim szlaku Orlich Gniazd
 

Historia zaklęta w skałach: Od XIII wieku po dziś

 
Rabsztyn to nie tylko zamek, to również historia, która tkwi w pięknych wapiennych skałach. Już w XIII wieku na szczycie tej imponującej skaly wzniesiono zamek górny, a nieco później dołączyła kamienna wieża obronna. Z biegiem lat zamek rozwijał się, a w XVI wieku przeszedł w ręce Bonerów, którzy nadali mu renesansowy charakter. Sławę przyniósł mu płk. Hawryło Hołubek, dowódca, który w 1587 roku pokonał szwedzkie oddziały idące pod Kraków. Niestety, potop szwedzki przyniósł zniszczenie, a zamek popadał w ruinę, by ostatecznie zostać częściowo wysadzonym przez poszukiwaczy skarbów. Od dwóch dekad, dzięki staraniom Gminy Olkusz, zamek przechodzi proces rekonstrukcji i konserwacji.
 
 

Spotkanie z Legendą: Tajemnicze Opowieści o Zaklętych Rycerzach

 
Nie tylko historia czeka na odkrycie, ale także fascynujące legendy. Jedna z nich opowiada o skamieniałych dziecięcych postaciach głęboko pod ziemią, a raz do roku, w Niedzielę Palmową, zamek ożywa. Zaklęci rycerze zasiadają do stołów, a cała twierdza tętni życiem. To opowieść, która przyprawia o dreszcze i dodaje zamkowi jeszcze większego uroku.
 
Zamek w Rabsztynie. Szlak Orlich Gniazd.
Zamek w Rabsztynie. Szlak Orlich Gniazd.
  

Rekonstrukcja i nowoczesność: odbudowa Zamku w Rabsztynie

  
W ostatnich dwóch dekadach zamek Rabsztyn przeszedł spektakularną przemianę. Rekonstrukcja murów, odkrycie piwnic, budowa nowoczesnych atrakcji – to tylko niektóre z elementów, które sprawiają, że warto go odwiedzić. Przeszklenie zamkowych piwnic pozwala na rzucenie okiem na znaleziska archeologiczne, a dziedziniec zamku stał się strefą rekreacyjną, pełną zieleni, kawiarni i sklepiku z pamiątkami.
 

Widoki, które zapierają dech: Panorama z Zamkowej Wieży

 
Głęboka fosa, most zwieszony nad nią, przeszklony pawilon zamkowych piwnic – to tylko preludium do najwspanialszego widoku. Okrągła wieża zamkowa serwuje panoramę na Olkusz i zamek w Bydlinie, co sprawia, że chwile spędzone na zamku Rabsztyn pozostaną w pamięci na zawsze.
 
Zamek Rabsztyn - Miejsce, które ożywa w obiektywie
Zamek Rabsztyn - Miejsce, które ożywa w obiektywie
  

Wydarzenia kulturalne i sztuka: Żywa Historia Zamku

 
Zamek Rabsztyn nie jest tylko miejscem na kartach historii. To również przestrzeń dla sztuki i kultury. Plenery malarskie, turnieje rycerskie, czy święto Jury, to tylko niektóre z wydarzeń, które ożywiają zamek, przyciągając zarówno pasjonatów historii, jak i miłośników sztuki.
 

Podsumowanie: Zamek Rabsztyn - Miejsce, które ożywa w obiektywie

 
Zamek Rabsztyn to nie tylko kolejna atrakcja na Szlaku Orlich Gniazd. To podróż w czasie, spotkanie z legendą i szansa na zatrzymanie chwil w obiektywie. Dzięki staraniom Gminy Olkusz, to miejsce nie tylko przetrwało wieki, ale także stało się punktem odkrycia dla wszystkich, którzy pragną zanurzyć się w historii i tajemnicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
 
Zapraszamy do odkrywania świata Okiem Obiektywu na Zamku Rabsztyn!
 
Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA

---

Hello! Today, join me on a journey to the magical world of history and mysteries as we explore the fascinating Castle Rabsztyn on the Trail of the Eagles' Nests. Discover the captivating stories hidden within the limestone rocks of the Kraków-Częstochowa Upland in Małopolskie.

Castle Rabsztyn - A Rocky Tale on the Eagles' Nests Trail

History Encased in Rocks: From the 13th Century to Today

Rabsztyn is not just a castle; it's a history intertwined with beautiful limestone rocks. Built on the summit in the 13th century, the upper castle and later the stone defensive tower emerged. Over the years, it evolved, reaching its Renaissance peak under the Boner family in the 16th century. The fame was brought by Colonel Hawryło Hołubek, who defeated the Swedish forces in 1587. Unfortunately, the Swedish Deluge led to destruction, leaving the castle in ruins. For two decades, thanks to the efforts of the Olkusz municipality, the castle undergoes reconstruction and conservation.

Meeting with Legend: Mysterious Tales of Enchanted Knights

Not just history but also captivating legends await discovery. One tells of petrified child figures deep underground, coming to life once a year on Palm Sunday. Enchanted knights gather at the tables, bringing the fortress to life. A tale that sends shivers and adds even more charm to the castle.

Reconstruction and Modernity: Rebuilding Castle Rabsztyn

In the last two decades, Castle Rabsztyn underwent a spectacular transformation. Reconstruction of walls, excavation of cellars, and the construction of modern attractions - just some elements making it a must-visit. Glazed castle cellars allow glimpses of archaeological finds, and the castle courtyard becomes a recreational area with greenery, a café, and a souvenir shop.

Breathtaking Views: Panorama from the Castle Tower

A deep moat, a suspended bridge, glazed pavilion over the castle cellars - all prelude to the most magnificent view. The round castle tower offers a panorama of Olkusz and the castle in Bydlin, making moments spent at Rabsztyn unforgettable.

Cultural Events and Art: Living History of the Castle

Castle Rabsztyn is not just a historical landmark; it's a space for art and culture. Painting workshops, knight tournaments, or the Festival of the Jura attract history enthusiasts and art lovers alike.

Conclusion: Castle Rabsztyn - A Place Brought to Life Through the Lens

Castle Rabsztyn is more than a stop on the Eagles' Nests Trail. It's a journey through time, a meeting with legend, and an opportunity to capture moments through the lens. Thanks to the efforts of the Olkusz municipality, it not only survived centuries but also became a discovery point for those eager to immerse themselves in the history and mysteries of the Kraków-Częstochowa Upland.

Join the world of Okiem Obiektywu at Castle Rabsztyn!