Kolosy 2023 - 25. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów ~ Okiem obiektywu

Kolosy 2023 - 25. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów

The English version of this post can be found at the bottom of the page.

Festiwal Kolosy to nie tylko gala wręczenia nagród, ale także spotkania z czołowymi polskimi podróżnikami, pokazy filmów podróżniczych, wystawy, wykłady i panele dyskusyjne. Wydarzenie to ma na celu inspirować i zachęcać ludzi do odkrywania świata i podejmowania wyzwań, a także promować polskich podróżników i ich dokonania na arenie międzynarodowej. Zapraszam do relacji z 25. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów - Kolosy.
 
Roman Ficek & Alek Lwow
 
Festiwal Kolosy to wydarzenie, które cieszy się dużą popularnością wśród miłośników podróży, eksploracji, alpinizmu i żeglarstwa w Polsce. Odbywa się on co roku w Gdyni i jest organizowany przez Fundację Kolosy. Na festiwalu nagradzani są polscy podróżnicy, eksploratorzy, alpiniści i żeglarze za swoje osiągnięcia w dziedzinie przygody, nauki i kultury. Nagrody Kolosy przyznawane są w kilku kategoriach, w tym za najlepszą książkę podróżniczą, film dokumentalny, fotografię podróżniczą oraz za najciekawszą i najbardziej inspirującą ekspedycję.

  
Festiwal Kolosy to nie tylko gala wręczenia nagród, ale także wiele innych atrakcji, takich jak wystawy, pokazy filmów podróżniczych, wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty. Podczas festiwalu można spotkać znanych polskich podróżników i eksploratorów oraz poznać ciekawe historie o ich wyprawach i przygodach.
 
Kolosy 2023 - 25. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
 
Festiwal Kolosy ma na celu nie tylko nagradzanie polskich podróżników i eksploratorów, ale także inspirowanie innych do podróżowania, odkrywania świata i podejmowania wyzwań. Organizatorzy chcą pokazać, że każdy może odważyć się na przygodę i że każda wyprawa, nawet ta niewielka, może być dla nas inspirująca i wyjątkowa.

---

The Kolosy Festival is not only an awards gala but also a gathering with leading Polish travelers, travel film screenings, exhibitions, lectures, and panel discussions. The purpose of this event is to inspire and encourage people to explore the world and take on challenges, as well as to promote Polish travelers and their achievements on the international stage. Join us for coverage of the 25th Nationwide Meeting of Travelers, Sailors, and Mountaineers - Kolosy.

The Kolosy Festival is an event that enjoys great popularity among enthusiasts of travel, exploration, mountaineering, and sailing in Poland. It takes place annually in Gdynia and is organized by the Kolosy Foundation. Polish travelers, explorers, mountaineers, and sailors are awarded at the festival for their achievements in the fields of adventure, science, and culture. The Kolosy Awards are presented in several categories, including the best travel book, documentary film, travel photography, and the most interesting and inspiring expedition.

The Kolosy Festival is not only an awards ceremony but also a host of other attractions such as exhibitions, travel film screenings, lectures, panel discussions, and workshops. During the festival, you can meet well-known Polish travelers and explorers and learn about their fascinating stories of expeditions and adventures.

The Kolosy Festival aims not only to honor Polish travelers and explorers but also to inspire others to travel, discover the world, and take on challenges. The organizers want to show that everyone can dare to embark on an adventure, and that every journey, even a small one, can be inspiring and exceptional.

Inne miejsca warte odwiedzenia: MAPA