Błonie Okrzejskie - tam gdzie urodził się Henryk Sienkiewicz

Błonie Okrzejskie - tam gdzie urodził się Henryk Sienkiewicz

Nie wiem i nie pamiętam, czy umiałem już czytać, gdy uczono mnie Śpiewów historycznych Niemcewicza. Chciałem wówczas jeździć po cecorskiem i po innych błoniach, jak Sieniawski, „odważny i smutny“ — innemi słowy: pragnąłem być rycerzem.
Błonie Okrzejskie - tam gdzie urodził się Henryk Sienkiewicz
Błonie Okrzejskie - tam gdzie urodził się Henryk Sienkiewicz
Takimi słowami w liście do redaktora Wieczorów Rodzinnych Ignacego Balińskiego, Henryk Sienkiewicz odpowiedział na pytanie: czem być pragnął i o czem marzył będąc młodym chłopcem.

O jakich błoniach pisze Henryk Sienkiewicz? Postanowiłem to sprawdzić.

Nie ma nic piękniejszego na tej ziemi jak zachód słońca a szczególnie nad Sienkiewiczowskimi błoniami. Nad stawami tarcza słoneczna ogromnieje, nad łąkami maleje. Niezwykłe zjawisko. Każdy dostrzega w zachodzie słońca coś innego. Jedni patrzą sentymentalnie, inni z poczuciem, że to zachód w miejscu zasłużonym dla Ojczyzny.
Wieś Henryka Sienkiewicza
Każdy z tych powodów dotyczy okolic Woli Okrzejskiej, miejsca w którym wychowywał się Sienkiewicz. Tu w dworku (obecnym muzeum) babki Felicjanny Cieciszewskiej urodził się w 1846 roku i spędził pierwszych 9 lat życia Henryk Sienkiewicz.

Wieś Henryka Sienkiewicza

Pierwsze moje wrażenie wsi i przyrody przywiązały mnie do ziemi i do ludzi, a zamiłowanie do literatury rozwinęły we mnie stare księgi, których pełen kufer znalazłem u babki na strychu (...) i dzięki nim, jako dzieciak jeszcze zapoznałem się z pisarzami złotego wieku. Mogę powiedzieć, że prawie uczyłem się czytać na reju, Kochanowski, Górnickim, Skardze, Birkowskim, Orzechowski (...) to byli moi pierwsi nauczyciele języka polskiego.

Dom rodzinny Henryka Sienkiewicza - Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej


Pierwszy polski noblista, pisarz Henryk Sienkiewicz przyszedł na świat w liczącej tysiąc mieszkańców wsi Wola Okrzejska. Dziś w niewielkim dworku jest muzeum.
Dom rodzinny Henryka Sienkiewicza
Dom rodzinny Henryka Sienkiewicza
Muzeum powstało w 1966 roku, a jej otwarcie poprzedzone było rocznym remontem dworku. W otwarciu placówki uczestniczyły m.in. synowa pisarza Zuzanna Sienkiewicz oraz wnuczki Maria Sienkiewicz i Maria Korniłowicz.


W ramach muzealnej ekspozycji prezentowane są pamiątki po pisarzu i jego związkach z Podlasiem, w tym zdjęcia oraz obrazy i rzeźby przedstawiające Sienkiewicza.


W dworku urządzono również "Salonik" o wystroju nawiązującym do lat dziecięcych twórcy.