5-cio dniowe szkolenie w Kowali

5-cio dniowe szkolenie w Kowali

W dniach 14-15, 19-21 maja br. mieliśmy przyjemność organizować dla grupki przyszłych animatorów lokalnych - uczestników projektu "Pomoc społeczna bardzo często skuteczna", współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 30-godzinne warsztaty praktyczne w miejscowości Kowali.

W ramach programu uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach z zakresu:
- animacji czasu wolnego poprzez pedagogikę zabawy i cyrku w działaniach lokalnych,
- dziedzictwa kulturowego wsi (idea wiosek tematycznych i wielopokoleniowych spotkań tematycznych),
- odkrywania dziedzictwa miejsca, questingu i pedagogiki przeżyć.


Zadanie wykonana na zlecenie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali.