Prelekcja podczs FIP w Opolu

Prelekcja podczs FIP w Opolu

W dniu 3 października br. na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Grzegorz Chudzik, wygłosił prelekcję podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych w Opolu.


Celem spotkania było zaprezentowanie dobrych praktyk w sferze wydawania pieniędzy oraz poinformowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskania unijnych dotacji. Na spotkanie przyszło jednak niewielu przedstawicieli trzeciego sektora.

Samo wystąpienie Grzegorz Chudzika na temat zarządzania organizacją pozarządową, wywołało aktywną dyskusję, dotyczącą m.in. kierunków jak i kondycji organizacji pozarządowych w Polsce jak i w regionie. Wystąpienie zebrało pozytywne recenzję od obecnych na sali urzędników Urzędu Miasta Opola którzy zaprosili Stowarzyszenie do współpracy. Niestety wygłoszona prelekcja nie doczekała się wielkiego entuzjazmu ze strony zamawiającego - nad czym ubolewamy.

Cytując relacje lokalnych mediów tj. Radio Opole - Celem spotkania było zaprezentowanie dobrych praktyk w sferze wydawania pieniędzy oraz poinformowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskania unijnych dotacji. Na spotkanie przyszło jednak niewielu przedstawicieli trzeciego sektora. Urzędnicy mówili głównie do siebie. 

W przygotowaniu Forum wydać było duże zaangażowanie organizatorów jednak, Forum Inicjatyw Pozarządowych w Opolu nie doczekało się pochlebnych opinii samych uczestników. W przyszłości organizatorzy powinni włączyć, na zasadzie partycypacji, przedstawicieli lokalnych NGO-sów w proces przygotowywania Forum.

Forma tego spotkania nie spełnia w pełni moich oczekiwań – mówi Wiesław Duda ze Opolskiej Fundacji Filmowej OFFilm. – Samorząd województwa wykorzystał tę konferencję, aby niektóre osoby mogły się wypowiedzieć, ale nie dał szansy organizacjom pozarządowym, aby mogły powiedzieć, z jakimi problemami się borykają – dodaje Duda.

więcej na stronie Radia Opole