Dziecko i pies w jednym domu

Dziecko i pies w jednym domu

Dziecko i pies w jednym domu? Jak najbardziej tak! 


Większość dzieci bardzo dobrze reaguje na obecność psa i w naturalny sposób dąży do bliskiego kontaktu z nim. W codziennych sytuacjach taka spontaniczność może okazać się ryzykowna. Dlatego tak ważne jest, by już na samym początku swoją pociechę nauczyć kilku podstawowych zasad.

Dziecko i pies w jednym domu

Oczywistym jest fakt, iż kontakt dziecka z psem wspomaga jego rozwój emocjonalny i społeczny. Uczy w szczególności szacunku, wrażliwości i odpowiedzialności wobec zwierząt. W kontaktach dzieci z psami, istotnym aspektem jest uczenie dzieci okazywania pozytywnych emocji. Źródłem pozytywnych doznań są przede wszystkim interakcje z psem, które opierają się na bezpośrednim kontakcie, dotyku.

Kontakt z psem ułatwia nawiązywanie bliższych relacji z otoczeniem także dzieciom nieśmiałym lub bojącym się akceptacji innych. Radość płynąca z posiadania psa ma także pozytywny efekt na fizyczne czy fizjologiczne parametry samopoczucia i zdrowia.

Ważnym jest aby przekazać dziecku trochę wiedzy na temat potrzeb psa, jego zachowań i rozumienia świata. Świadomość tego, kiedy pies może być niebezpieczny, dlaczego np. broni swego terytorium czy jedzenia.

Wprowadzając psa do domu z dziećmi, należy zadbać o właściwe pierwsze kontakty zwierzęcia i malucha, podczas których następuje poznawanie się siebie nawzajem. Należy pamiętać, iż żywiołowy temperament oraz niedostateczna koordynacja ruchowa dziecka może zagrażać komfortowi psa.

Zadaniem odpowiedzialnych rodziców jest nie tylko pilnowanie bezpieczeństwa dziecka i psa, ale także tłumaczenie dziecku psich zachowań i - w pewnym stopniu - dziecięcych zachowań psu.

Prowadzenie psa na smyczy to "przywilej", który powinien być zarezerwowany wyłącznie dla starszych dzieci. Nie bez problemu możemy wyobrazić sobie sytuację w której pies nagle szarpnie smyczą i bardzo łatwo może przewrócić dziecko, a upadek czy nagły ruch dziecka, wywołać może nieoczekiwaną reakcję psa.


Starsze dzieci, w wieku ok 9-10 lat, mogą już opiekować się psem na co dzień - pod warunkiem jednak, że potrafią panować nad swoim ulubieńcem, a ten respektuje ich polecenia.

Bardzo ważną kwestią jest nauka zasad karmienia psa. Dobrze już od samego początku pozwolić dziecku brać udział w przygotowaniu odpowiedniej porcji pokarmu dla psa, a następnie podawaniu mu go - oczywiście tylko w obecności rodziców i pod ich ścisłą kontrolą. Karmienie z ręki, np. granulkami suchej karmy jest doskonałą zabawą dla obydwu stron, jak i pierwszą lekcją posłuszeństwa psa wobec malucha

Warto także nauczyć dzieci odpowiedniego zachowania w stosunku do starzejących się psów. Starsze zwierzęta zazwyczaj unikają kontaktu i chętnie znajdują sobie ustronne miejsce z dala od hałasu, a natarczywie nękane potrafią odciąć się i zdyscyplinować niesfornego malucha.