Polska Liga DogTrekkingu ~ Okiem obiektywu

Polska Liga DogTrekkingu


Z uwagi na przyłączenie się Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu www.pomorskidogtrekking.pl do Polskiej Ligi DogTrekkingu, ujednolicone zostały zasady uczestnictwa zawarte w regulaminie. Większość zmian ma charakter jedynie kosmetyczny (językowy) a dwie największe zmiany dotyczyły:

1. "Do końcowej klasyfikacji (...) wymagany jest start w minimum sześciu edycjach. W przypadku startu w większej ilości edycji wliczana będzie maksymalnie suma punktów z dziesięciu najlepszych startów (...)".
2. "Klasyfikacja Drużynowa (...) Do klasyfikacji drużynowej wlicza się maksymalnie sumę punktów - 8 najlepszych zawodników reprezentujących jedną drużynę."

Wspólnie przygotowaliśmy dla Was w tym roku aż 22 edycje DogTrekkingu na terenie trzech województw: Woj. Pomorskiego, Woj. Kujawsko-Pomorskiegi i Woj. Wielkopolskiego.

Do zobaczenia na szlaku.