Spółdzielnie socjalne - udział w seminarium

Spółdzielnie socjalne - udział w seminarium

Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w seminarium na temat współpracy na rzecz tworzenia osiedlowych spółdzielni socjalnych które odbyło się w piątek (27 maja) w Urzędzie Marszałkowskim.Głównym celem seminarium było wypracowanie założeń koalicji na rzecz tworzenia i wspierania osiedlowych spółdzielni socjalnych. To podmioty mające skupiać zadłużonych i zagrożonych eksmisją lokatorów spółdzielni mieszkaniowych. Mechanizm funkcjonowania OSS zakłada, że świadczą one usługi na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w których są zadłużeni ich członkowie w ramach spłaty zaległych świadczeń lokatorskich.

Osiedlowe spółdzielnie socjalne to z jednej strony szansa na readaptację zawodową i społeczną dłużników, z drugiej zaś możliwość odzyskania zaległych należności przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Włączenie się w sieć współpracy na rzecz OSS to możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań społecznych w województwie kujawsko-pomorskim. Osiedlowe spółdzielnie socjalne to dobrze rokująca, jak wynika z doświadczeń projektowych w województwie mazowieckim, metoda reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.