Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Światowy Dzień Pracy Socjalnej16 marca 2010 roku pracownicy socjalni na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Tematem wiodącym w tegorocznych obchodach (ang. WSWD) jest realizacja praw człowieka, jako zadanie pracy socjalnej. Dzień Pracy Socjalnej w tym roku jest szczególny. Obchodzony jest w 2010 roku, który z Zgodnie z Decyzją Parlamentu i Rady UE ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.W Toruniu na co dzień pracuje blisko dwustu pracowników socjalnych zatrudnionych w wielu organizacjach i ośrodkach pomocy społecznej. Teoretycznie świętować powinno wielu. Praktycznie - wolą swoje małe święta, czyli sytuacje, gdy udaje się komuś pomóc.Sytuacja pracy socjalnej w Polsce, rola pracownika socjalnego, ostatnio budziła wiele kontrowersji. W marcu br. Sejm może przyjąć nowelizację Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jedna z proponowanych zmian budzi wielkie emocje. Pracownik socjalny będzie miał prawo do zabrania dziecka z rodziny w sytuacjach zagrożenia bez wyroku sądu.

W wielu polskich samorządach praca socjalna to fikcja. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownik socjalny ma pod swoją opieką 2,5 tys. osób. Pracownicy socjalni są zbyt przeciążeni pracą administracyjną i mają za mało czasu na pracę w środowisku.

Święto obchodzone zaledwie od 6 lat ma uświadomić wagę tej profesji ale także powinno ukazać wszelkie bariery jakie na co dzień napotykają polscy pracownicy socjalni.

Stowarzyszenie koordynowało obchody ŚDPS w regionie.

------------------------------------------------------------------------------------

PRASA, MATERIAŁY

- Polskie Radio PiK. Światowy Dzień Pracy Socjalnej
- Międzynarodowy dzień pracy socjalnej

- Przesłanie prezydenta Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW) dr David N. Jones (PL)
- Plakat Światowego Dnia Pracy Socjalnej
- Wideo przesłanie prezydenta(IFSW) dr David N. Jones
- Pracownicy socjalni z Europy na WSWD 2010
- World Social Work Day 2010 - Social Workers in Europe Combating Poverty and Social Exclusion
- Proud to be a social worker
- World Social Work Day, Africa
- World Social Work 2010 message from Argentina

------------------------------------------------------------------------------------

ŹRÓDŁO: World Social Work Day 2010 IFSW